అచ్చంగా తెలుగు: సాహిత్యం
Showing posts with label సాహిత్యం. Show all posts
Showing posts with label సాహిత్యం. Show all posts

నాకు నచ్చిన కథ - ముచ్చట

1:21 PM 0
నాకు నచ్చిన కథ - ముచ్చట    కొత్తపల్లి ఉదయబాబు  ‘ ’ పైన   మడత  మంచం వేసి  పక్క , దిండు ఏర్పాటు చేశాను. నేను వంటిల్లు సర్ది వచ్చేస్తాను. మీరు ...
Read More

నవ్య కవితా పితామహుడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు.

11:15 PM 0
నవ్య కవితా పితామహుడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు. అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. "ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరేమనిన పొగడరా నీ...
Read More

Pages