అచ్చంగా తెలుగు: సాహిత్యం
Showing posts with label సాహిత్యం. Show all posts
Showing posts with label సాహిత్యం. Show all posts

తెలుగు భాష ఔన్నత్యం

1:11 PM 0
  తెలుగు భాష ఔన్నత్యం   సి.హెచ్.ప్రతాప్   చక్కని పలుకుబడులకు, నుడికారములకు తెలుగు బాషయే పుట్టినిల్లు . ప్రపంచ ఖ్యాతి పొందిన ఎన్నో కావ్యాలు మ...
Read More

తెలుగు స్థితి పూర్వము -ప్రస్తుతము

1:12 PM 0
  తెలుగు స్థితి పూర్వము -ప్రస్తుతము అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు        ఇటాలియన్ అఫ్ ద ఈస్ట్ అని పాశ్చాత్యుల చేత కొనియాడబడినది, మన తెలుగు భాష....
Read More

నాకు నచ్చిన కథ - ముచ్చట

1:21 PM 0
నాకు నచ్చిన కథ - ముచ్చట    కొత్తపల్లి ఉదయబాబు  ‘ ’ పైన   మడత  మంచం వేసి  పక్క , దిండు ఏర్పాటు చేశాను. నేను వంటిల్లు సర్ది వచ్చేస్తాను. మీరు ...
Read More

Pages