అచ్చంగా తెలుగు: సాహిత్యం
Showing posts with label సాహిత్యం. Show all posts
Showing posts with label సాహిత్యం. Show all posts

తెలుగు భాష పుట్టు పూర్వోత్తరాలు

10:04 AM 0
తెలుగు భాష పుట్టు పూర్వోత్తరాలు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు   భారతదేశములో ఎక్కువమంది మాట్లాడేభాష నాలుగవ  స్థానములో ఉన్నది తెలుగు  శ్రీకృష్ణదేవ...
Read More

మోహావేశమ్

4:41 PM 0
  మోహావేశమ్  -శ్రీనూ వాసా చాలా పరిశుభ్రత, ఏసీ చల్లదనం ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తున్నా, స్పిరిట్, మందుల వాసనతో కూడిన హాస్పిటల్ వాతావరణం కాస్త ఇబ్బం...
Read More

నాకు నచ్చిన నా కథ - గాంధీ కోరిన రాజ్యమా ఇది?

8:59 PM 0
నాకు నచ్చిన నా  కథ -  గాంధీ కోరిన రాజ్యమా ఇది? యలమర్తి అనురాధ  “పదిహేడవ  నెంబర్ ప్లాట్ ఫారం పై ‘కడప’ వెళ్ళే బస్సు బయలుదేరుటకు సిద్ధంగా ఉన్న...
Read More

Pages