అచ్చంగా తెలుగు: శతపత్ర
Showing posts with label శతపత్ర. Show all posts
Showing posts with label శతపత్ర. Show all posts

ఉన్మత్త సంధ్యారాగం

12:26 AM 0
//ఉన్మత్త సంధ్యరాగం// శతపత్ర !!   మనసు కాగితం పైన ఙ్ఞాపకాల అక్షరాలను కుప్పగా పోస్తూ నొప్పికి కేంద్రస్థానంలో కూర్చోని నొప్ప...
Read More

Pages