అచ్చంగా తెలుగు: దొండపాటి కృష్ణ
Showing posts with label దొండపాటి కృష్ణ. Show all posts
Showing posts with label దొండపాటి కృష్ణ. Show all posts

ఆ కళ్ళు

10:55 PM 0
  ఆ కళ్ళు దొండపాటి కృష్ణ             నేను పుట్టగానే ‘మహాలక్ష్మి’ పుట్టిందన్నారు. ఆ విషయం నలుగురికి తెలియగానే ఊహాగానాలు మొదలయ్...
Read More

అదృష్టవంతుడు

6:44 AM 0
అదృష్టవంతుడు దొండపాటి కృష్ణ  మనం అనుకున్నది కాకుండా, కోరుకున్నది కాకుండా, అనుకోనిది, కోరుకోనిది దొరకడం కాని, జరగడం కాని సహజం. ఉదయ్...
Read More

కూరలమ్మి

11:22 AM 4
కూరలమ్మి దొండపాటి కృష్ణ  “కూరలమ్మా... కూరలూ...” అంటూ ఓ మహిళ గొంతు, బుద్ధిగా మానసిక పూజ చేసుకుంటున్న నాకు భంగం కలిగించింది. బయట ఎ...
Read More

గొప్ప వ్యక్తి

3:43 PM 0
గొప్ప వ్యక్తి దొండపాటి కృష్ణ  గోపాల్ కు 35 యేళ్ళు. వేలల్లో జీతం అందుకుంటున్నా మనశ్శాంతి లేదు. వయసు ప్రభావమో, మనశ్శాంతి కరువవ్వ...
Read More

చెరువు

12:11 AM 4
చెరువు దొండపాటి కృష్ణ  “రామకృష్ణకు ఏమైంది నాన్నగారు?” అడిగాడు కృష్ణ. “ఫోన్ చేసిందెవర్రా?” అడిగాడు తండ్రి. “శోభన్...” చెప్పాడు కొడ...
Read More

చిన్న ఉపాయం

8:54 PM 5
చిన్న ఉపాయం దొండపాటి కృష్ణ  “నమస్కారమండీ ఆఫీసరు గారు! బాగున్నారా?” అన్న మాటలకు, తన కోసమే ఎదురుచూస్తూ పేరుకుపోయిన ఆఫీస్ పనిని పూర...
Read More

Pages