అచ్చంగా తెలుగు: లక్ష్మణ రావు
Showing posts with label లక్ష్మణ రావు. Show all posts
Showing posts with label లక్ష్మణ రావు. Show all posts

తీరని మొక్కు

8:29 PM 0
తీరని మొక్కు లక్ష్మణరావు మధ్య తరగతి జీవితాలు అలానే మధ్యస్తంగానే ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయండీ అంటూ మంగామణి మౌనంగా ఉన్న తన భర్త శేషాచలం...
Read More

లలితా మోహిత్

5:19 PM 2
లలితా మోహిత్  లక్ష్మణ రావు           రోజూ ఉదయం కంపెనీ బస్ లో వెళ్ళే మోహిత్, ఆ రోజు కొంచెం లేటుగా లేవడం వలన ఆటోలో వెళ్ళాడు. అది షేర...
Read More

Pages