అచ్చంగా తెలుగు: ప్రత్యేక శీర్షికలు
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts

శాంతిసౌభాగ్యాలు ప్రసాదించే శరన్నవరాత్రులు

9:35 AM 0
  శాంతిసౌభాగ్యాలు  ప్రసాదించే శరన్నవరాత్రులు -సుజాత.పి.వి.ఎల్  వసంత కాలం మరియు శరదృతువులలో వాతావరణం సౌర ప్రభావపరంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ కాలం చ...
Read More

నాయకుడు - వినాయకుడు

11:54 AM 0
నాయకుడు..వినాయకుడు -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు నాయకుడు లేని సమాజం, వినాయకుడు లేని పూజ ఉండదు.  మనుషులు ఒక తాటిమీద, పద్ధతిగా నడవాలంటే నాయకుడు అ...
Read More

శంఖుడు -లిఖితుడు

9:01 PM 0
  శంఖుడు -లిఖితుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు "అంతరంగ మందు అపరాధములు చేసి మంచివాని వలె మనుజుడుండు ,ఇతరులెరుగకున్న ఈశ్వరుడెరు గడ, విశ్వదాభ...
Read More

Pages