అచ్చంగా తెలుగు: ప్రత్యేక శీర్షికలు
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts

స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుడు

10:13 PM 0
స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు ఇంద్రుడు లేదా దేవేంద్రుడు హిందూ పురాణాల ప్రకారం దేవతలందరికీ, స్వర్గలోకానికీ అధిపతి. ఋగ్వేదం ...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠం - 6

10:44 AM 0
జ్యోతిష్య    పాఠం -  6 భావాలు స్థానాలు PSV రవి కుమార్  ముందు పాఠాలలో మనం భావాల గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం భావ స్థానాల విభజన తెలుసుకు...
Read More

పద ప్రహేళిక - 11

8:59 PM 0
 పద ప్రహేళిక - 11  దినవహి సత్యవతి  గత ప్రహేళిక విజేతలు : పద్మశ్రీ చుండూరి  అనితా సుందర్  ఆర్. శారద  పడమట సుబ్బలక్ష్మి  జొన్నలగడ్డ అనురాధ  వీ...
Read More

Pages