అచ్చంగా తెలుగు: ప్రత్యేక శీర్షికలు
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts

భారతీయ వాయుసేన(IAF)

8:18 PM 0
భారతీయ వాయుసేన(IAF) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు భారతీయ వైమానిక దళం భారతదేశానికి చెందిన త్రివిధ దళాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన సేనా విభాగము. ప్రతి స...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు -10

5:22 PM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు -10  పి.ఎస్.వి.రవి కుమార్   చతుర్ధాధిపతి ద్వారా తల్లి, మాత్రుభూమి, భూములు, వాహనాలు, ప్రాధమిక విద్య  గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ...
Read More

విశ్వామిత్రుడు

9:40 PM 0
విశ్వామిత్రుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు     హిందు పురాణాల్లో గొప్ప ఋషులలో ఒకడిగా పేరుపొందినవాడు విశ్వామిత్రుడు. గాయత్రి మంతాన్ని సృష్టించి ...
Read More

Pages