అచ్చంగా తెలుగు: ప్రత్యేక శీర్షికలు
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts

దుర్గా సప్త శతి

7:06 PM 0
'దుర్గా సప్త శతి  ' - సుజాత.పి.వి.ఎల్   దుర్గా సప్త శతి కర్మ, భక్తి, జ్ఞానముల త్రివేణి సంగమం. దుర్గాదేవి కృపను విశదపరుచు చక్కని ఇతిహ...
Read More

మన దేశపు కరెన్సీ ( రూపాయి నోట్ల) చరిత్ర

12:21 AM 0
మన దేశపు కరెన్సీ ( రూపాయి నోట్ల) చరిత్ర అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు మొదటిసారిగా పేపర్ కరెన్సీ ని 18 వ శతాబ్దములో బ్యాంక్ ఆఫ్ హిందూస్తాన్ ,బ్యా...
Read More

Pages