అచ్చంగా తెలుగు: ప్రత్యేక శీర్షికలు
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts

మన మనస్సే మన మిత్రుడు, శత్రువు

7:59 PM 0
మన మనస్సే మన మిత్రుడు, శత్రువు సి.హెచ్.ప్రతాప్  ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధురాత్మైవ రిపురాత్మనః: భగవద్గీత 6 వ ...
Read More

నహుషుడు

10:12 AM 0
నహుషుడు అంబడిపూడి శ్యామ సుందరరావు  స్వర్గాధిపతి అయిన దేవేంద్రుడు వృత్తాసురుణ్ణి సంహరించటం వలన ఆయనకు  బ్రహ్మహత్యా దోషము పట్టుకుంది అందువల్ల త...
Read More

ఉద్యోగాలు గ్రహాలు

8:30 AM 0
ఉద్యోగాలు గ్రహాలు పి.ఎస్.వి.రవి కుమార్  కుజుడు కుజ గ్రహం ఆవేశ తత్వం తో ఉన్నటువంటి గ్రహం . కుజుడు రాణిస్తే ఉద్యోగం లో ఉన్నత ...
Read More

Pages