అచ్చంగా తెలుగు: ప్రత్యేక శీర్షికలు
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts
Showing posts with label ప్రత్యేక శీర్షికలు. Show all posts

జ్యోతిష్య పాఠాలు -3

11:59 PM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు -3 PSV రవి కుమార్  గ్రహములు వాటి స్వభావములు: మనకున్న 9 గ్రహములకు విభిన్న స్వభాములు, గుణములు, లింగ, భేదములు కలిగి ఉన్నవి. ఆ ...
Read More

పురాణ కధలు – 5

1:42 PM 0
 పురాణ కధలు – 5 7 సంగమేశ్వర పరీక్ష  - పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి భక్తులని పరీక్షించడానికి భగవంతుడు స్వయంగా వస్తాడని నిరూపించే కధ ఇది. బసవేశ్వరుడిలా...
Read More

బసవపురాణం - 4

2:24 PM 0
పురాణ కధలు   బసవ పురాణం - 4     పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 6. గొడ్డుటావు ఈ పురాణం సమయం కర్ణాటకలో  అడుగంటిపోయిన  శైవ మతం పున...
Read More

Pages