అచ్చంగా తెలుగు: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts

నహుషుడు

10:12 AM 0
నహుషుడు అంబడిపూడి శ్యామ సుందరరావు  స్వర్గాధిపతి అయిన దేవేంద్రుడు వృత్తాసురుణ్ణి సంహరించటం వలన ఆయనకు  బ్రహ్మహత్యా దోషము పట్టుకుంది అందువల్ల త...
Read More

ధ్వజ స్తంభము

5:23 AM 0
ధ్వజ స్తంభము అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  మనము ఏ గుడికి వెళ్లిన గుడిలో దేవుని దర్శనాని కన్నా ముందు ధ్వజ స్తంభానికి మొక్కి ప్రదక్షిణ చేసిన తర్వ...
Read More

మహర్షిణి "మదాలస"

5:16 PM 0
మహర్షిణి "మదాలస" అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  ప్రాచీన కాలానికి చెందిన ప్రసిద్ధ బ్రహ్మవాదిని , మహర్షిణి మదాలస . విశ్వావసుడు అనే గంధర్...
Read More

భారతంలో కర్ణుడు

9:31 PM 0
భారతంలో కర్ణుడు  అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  మనం ఎలా ఉండకూడదో కర్ణుడిని చూసి తెలుసుకోవచ్చు కర్ణుడి పాత్ర విషయంలో , వ్యాస భారతంలో లేని అంశాలు ...
Read More

గ్రుడ్లు, పాలు మాంసాహారమా ? శాఖాహారమా?

10:52 AM 0
గ్రుడ్లు, పాలు మాంసాహారమా ? శాఖాహారమా? అంబడిపూడి శ్యామ సుందర రావు   ఈ చర్చ ఎన్నాళ్ళుగానో సాగుతుంది అవునని కాదని వాదించే వాళ్ళు ఉన్నారు మనిషి...
Read More

Pages