అచ్చంగా తెలుగు: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts

భారతీయ వాయుసేన(IAF)

8:18 PM 0
భారతీయ వాయుసేన(IAF) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు భారతీయ వైమానిక దళం భారతదేశానికి చెందిన త్రివిధ దళాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన సేనా విభాగము. ప్రతి స...
Read More

విశ్వామిత్రుడు

9:40 PM 0
విశ్వామిత్రుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు     హిందు పురాణాల్లో గొప్ప ఋషులలో ఒకడిగా పేరుపొందినవాడు విశ్వామిత్రుడు. గాయత్రి మంతాన్ని సృష్టించి ...
Read More

ఋష్యశృంగ మహర్షి

9:43 PM 0
 ఋష్యశృంగ మహర్షి అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు   రామాయణము లోని బాల కాండములో ఋష్యశృంగ మహర్షి గురించి దశరథుని మంత్రి అయిన సుమంతుడు ఈ వృత్తాంతాన్ని...
Read More

నవ్య కవితా పితామహుడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు.

11:15 PM 0
నవ్య కవితా పితామహుడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు. అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. "ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరేమనిన పొగడరా నీ...
Read More

Pages