అచ్చంగా తెలుగు: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts

తుచ్చ సుఖాలను ఆశించని మహర్షి "శుక బ్రహ్మ"

8:05 AM 0
 తుచ్చ సుఖాలను ఆశించని మహర్షి "శుక బ్రహ్మ" అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  వ్యాస మహర్షి కర్ణికారము అనే వనములో శివుని గురించి తపస్సు చేస...
Read More

నమస్కారము

8:53 AM 0
నమస్కారము అంబడిపూడి శ్యామ సుందరరావు  భారతీయ సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలలో నమస్కా రానికి చాలా విలువ ఉంది గౌరవ సూచకంగా మనము నమస్కారము చేస్తాము క్రమము...
Read More

హరికథా పితామహుడు "అజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు"

4:48 PM 0
హరికథా పితామహుడు "అజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు" అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు సంగీతం, సాహిత్యం, నృత్యాల మేళవింపుతో హరికథ ప్రక్రియని సృజించ...
Read More

దళిత బహుజన భూమిపుత్రిక ఝల్కారీబాయి

5:48 AM 0
  దళిత బహుజన భూమిపుత్రిక ఝల్కారీబాయి అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  చరిత్రలో బ్రిటిష్ వారితో స్వాతంత్త్వము కోసము పోరాడిన వీరంగనలు ఎంతమందో ఉన్నార...
Read More

ఇండియన్ నేవి (భారతీయ నౌకాదళము)

9:01 AM 0
ఇండియన్ నేవి (భారతీయ నౌకాదళము) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు     ఇండియన్ నేవి ప్రపంచములోని నావికా దళాలలో ఐదవ పెద్దది.భారతీయులు సముద్రాన్ని వ్యాప...
Read More

భారతీయ వాయుసేన(IAF)

8:18 PM 0
భారతీయ వాయుసేన(IAF) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు భారతీయ వైమానిక దళం భారతదేశానికి చెందిన త్రివిధ దళాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన సేనా విభాగము. ప్రతి స...
Read More

Pages