అచ్చంగా తెలుగు: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts

ఊర్వశి, పురూరవుల కధ

10:48 PM 0
  ఊర్వశి, పురూరవుల కధ అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు  ఊర్వశి పురూరవుల కధ ఎవరైతే ధర్మాన్ని విస్మరించి భౌతికపరమైన బాహ్య సౌందర్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్త...
Read More

శంఖుడు -లిఖితుడు

9:01 PM 0
  శంఖుడు -లిఖితుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు "అంతరంగ మందు అపరాధములు చేసి మంచివాని వలె మనుజుడుండు ,ఇతరులెరుగకున్న ఈశ్వరుడెరు గడ, విశ్వదాభ...
Read More

మహా భారత పర్వాల సంగ్రహ వివరణ (13 నుండి 18 పర్వాలు )

11:04 PM 0
మహా భారత పర్వాల సంగ్రహ వివరణ (13 నుండి 18 పర్వాలు ) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  పదమూడవ పర్వాన్ని అనుశాసన పర్వము అంటారు ఈ పర్వము అంతా భీష్మ ధర...
Read More

మహా భారత పర్వాల (7 నుండి !2) వరకు సంగ్రహ వివరణ

9:28 AM 0
  మహా భారత పర్వాల (7 నుండి !2) వరకు సంగ్రహ వివరణ అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు  మహాభారతములో ఏడోవ పర్వము భీష్మ పర్వము బీష్ముడు నేలకొరిగిన పిమ్మట ద...
Read More

మహాభారత పర్వాల (1 నుండి 6 వరకు) సంగ్రహ వివరణ

8:15 AM 0
  మహాభారత పర్వాల (1 నుండి 6 వరకు) సంగ్రహ వివరణ అంబడిపూడి శ్యామ సుందరరావు  తింటే గారెలు తినాలి వింటే భారతము వినాలి అని మన పెద్దలు ఏనాడో చెప్ప...
Read More

తంజావూరులోని బృహదీశ్వర స్వామి ఆలయ విశిష్టత

3:08 PM 0
  తంజావూరులోని బృహదీశ్వర స్వామి ఆలయ విశిష్టత అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  చోళ రాజు లలో ప్రముఖుడైన రాజరాజచోళుడు 11 వ శతాబ్దంలో నిర్మించిన తమిళ్...
Read More

ప్రపంచ ప్రఖ్యాత "లీనింగ్ టవర్ ఆఫ్ పిజా" గురించిన కొన్ని విశేషాలు

10:49 PM 0
  ప్రపంచ ప్రఖ్యాత "లీనింగ్ టవర్ ఆఫ్ పిజా" గురించిన కొన్ని విశేషాలు అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు   ప్రపంచ వ్యాప్తముగా గుర్తింపు పొందిన ...
Read More

సగ్గు (సాగో) బియ్యము

2:19 PM 0
సగ్గు (సాగో) బియ్యము అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు    తెలుగు వారి ఇళ్లలో ఏదైనా శుభకార్యము లేదా పండుగలు వస్తే చేసేది సగ్గుబియ్యము పాయసము. సగ్గు బ...
Read More

Pages