అచ్చంగా తెలుగు: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts

హరికథా పితామహుడు "అజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు"

4:48 PM 0
హరికథా పితామహుడు "అజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు" అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు సంగీతం, సాహిత్యం, నృత్యాల మేళవింపుతో హరికథ ప్రక్రియని సృజించ...
Read More

దళిత బహుజన భూమిపుత్రిక ఝల్కారీబాయి

5:48 AM 0
  దళిత బహుజన భూమిపుత్రిక ఝల్కారీబాయి అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  చరిత్రలో బ్రిటిష్ వారితో స్వాతంత్త్వము కోసము పోరాడిన వీరంగనలు ఎంతమందో ఉన్నార...
Read More

ఇండియన్ నేవి (భారతీయ నౌకాదళము)

9:01 AM 0
ఇండియన్ నేవి (భారతీయ నౌకాదళము) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు     ఇండియన్ నేవి ప్రపంచములోని నావికా దళాలలో ఐదవ పెద్దది.భారతీయులు సముద్రాన్ని వ్యాప...
Read More

భారతీయ వాయుసేన(IAF)

8:18 PM 0
భారతీయ వాయుసేన(IAF) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు భారతీయ వైమానిక దళం భారతదేశానికి చెందిన త్రివిధ దళాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన సేనా విభాగము. ప్రతి స...
Read More

విశ్వామిత్రుడు

9:40 PM 0
విశ్వామిత్రుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు     హిందు పురాణాల్లో గొప్ప ఋషులలో ఒకడిగా పేరుపొందినవాడు విశ్వామిత్రుడు. గాయత్రి మంతాన్ని సృష్టించి ...
Read More

Pages