అచ్చంగా తెలుగు: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts

శతక సాహిత్యము

5:44 PM 0
  శతక సాహిత్యము అంబడిపూడి శ్యామ సుందర రావు  తెలుగు సాహిత్యములో శతక   సాహిత్యానికి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి   వంద పద్యాలతో   రచించే    సాహితి   ...
Read More

తమలపాకులు

10:01 PM 0
తమలపాకులు  అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  తమలపాకులను ఇం గ్లీ షు లో బీటల్ లీవ్స్ అంటారు వక్కలను బీటల్ నట్స్ అంటారు ఇది కొద్దిగా తికమకగా ఉంటుంది  ...
Read More

కణికుడు (కణిక నీతి)

6:47 PM 0
  కణికుడు (కణిక నీతి) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు పంచమ వేదంగా కీర్తించబడే మహాభారతములో వివరించబడని విషయం అంటూ ఏది లేదు. అన్నిటి సారాంశం మంచి చె...
Read More

నహుషుడు

10:12 AM 0
నహుషుడు అంబడిపూడి శ్యామ సుందరరావు  స్వర్గాధిపతి అయిన దేవేంద్రుడు వృత్తాసురుణ్ణి సంహరించటం వలన ఆయనకు  బ్రహ్మహత్యా దోషము పట్టుకుంది అందువల్ల త...
Read More

ధ్వజ స్తంభము

5:23 AM 0
ధ్వజ స్తంభము అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  మనము ఏ గుడికి వెళ్లిన గుడిలో దేవుని దర్శనాని కన్నా ముందు ధ్వజ స్తంభానికి మొక్కి ప్రదక్షిణ చేసిన తర్వ...
Read More

మహర్షిణి "మదాలస"

5:16 PM 0
మహర్షిణి "మదాలస" అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  ప్రాచీన కాలానికి చెందిన ప్రసిద్ధ బ్రహ్మవాదిని , మహర్షిణి మదాలస . విశ్వావసుడు అనే గంధర్...
Read More

Pages