అచ్చంగా తెలుగు: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts

ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ

7:56 AM 0
ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  మన దేశ చరిత్ర చదివినవారికి ఈ పేరు పరిచితమే.భారతదేశము బ్రిటిష్ వారి  పాలనలోకి వెళ్ళటానికి కారణ...
Read More

కాఫీ దురలవాటును మానాలనుకుంటున్నారా?

3:44 PM 0
కాఫీ దురలవాటును మానాలనుకుంటున్నారా? అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు  కాఫీలో కెఫీన్ అనే పదార్ధము ప్రేరణను కలిగిస్తుంది అంతే  కాకుండా కొద్దిగా అడిక్ట...
Read More

శ్రీకృష్ణుడు -జాంబవతి ల పుత్రుడు సాంబుడు

10:02 PM 0
  శ్రీకృష్ణుడు -జాంబవతి ల పుత్రుడు సాంబుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు  సాంబుడు శ్రీకృష్ణునికి జాంబవతికి  పుట్టిన కుమారుడు ఇతని ఆకతాయి చేష్టల...
Read More

Pages