అచ్చంగా తెలుగు: ఆ 'పాటలు' మధురం
Showing posts with label ఆ 'పాటలు' మధురం. Show all posts
Showing posts with label ఆ 'పాటలు' మధురం. Show all posts

ఆ ‘పాటలు’ మధురం

10:07 PM 0
ఆ ‘పాటలు’ మధురం -భావరాజు పద్మిని అరచేత గోరింట ఎర్రగా పండాలంటే... మంచి సారం ఉన్న ఆకు దొరకాలి, కాస్తంత మజ్జిగ, చింతపండు వేసి మెత్తగ...
Read More

Pages