అచ్చంగా తెలుగు: ఆచంట హైమవతి
Showing posts with label ఆచంట హైమవతి. Show all posts
Showing posts with label ఆచంట హైమవతి. Show all posts

ద్వంద్వ జగత్తు

4:46 PM 0
ద్వంద్వ జగత్తు ఆచంట హైమవతి. ధర్మసంస్థాపనార్ధం - పుట్టారంటారు ! త్రేతాయుగం లో 'శ్రీరాముడు' - ద్వాపర యుగం లో '...
Read More

ముంగిట్లో తొలకరి

4:23 PM 0
ముంగిట్లో  తొలకరి  రచన : ఆచంట హైమవతి .  ముంగిట  పడుతున్న తొలకరి జల్లు - రైతుల  హృదయాన్ని చేస్తోంది పరవళ్ళు! ఊరు దాటి పడుతున్న...
Read More

కినుక తల్పం

1:10 PM 0
కినుక తల్పం  ఆచంట హైమవతి కాలం  మారుతున్నదట - కలికి సబల  అయ్యెనట! అత్తవారింటికి  అరుదెంచిన - నవ వధువు బహు గడుసుదట! పేరు &...
Read More

అలకపాన్పు

10:06 PM 0
అలకపాన్పు     - ఆచంట హైమవతి.       అలక పాన్పు  ఎక్కారు  అల్లుడుగారు! అసహాయుడై  దిగులందె  ఆ మామగారు! బంధువులు - మిత్రులు - వర...
Read More

చైత్రాగమనం

3:30 PM 0
చైత్రాగమనం  ************    - ఆచంట హైమవతి. చైత్రమాసం  వచ్చింది- చైతన్యం  ఉప్పొంగ...  వసంత ఋతువు   అరుదెంచె వన్నె-చిన్నెలుగ...
Read More

తునకలు

11:27 PM 0
తునకలు *********** -- ఆచంట హైమవతి మౌనం- మానస గానం! మానం- మానిని ప్రాణం! గతం- కాదు వ్యక్తీగతం! భావం- కాదు భవితం! ...
Read More

Pages