ముంగిట్లో తొలకరి - అచ్చంగా తెలుగు

ముంగిట్లో తొలకరి

Share This
ముంగిట్లో  తొలకరి 
రచన : ఆచంట హైమవతి . 

ముంగిట  పడుతున్న తొలకరి జల్లు -
రైతుల  హృదయాన్ని చేస్తోంది పరవళ్ళు!
ఊరు దాటి పడుతున్న వాన చినుకులు -
దున్నిన ధారుణి దేహాన్ని శమింపజేస్తున్నాయ్!
మొలకెత్తబోతున్న'విత్తులు'వర్షాన్ని హర్షంతో-
పలకరించి , పులకించిపోతూ ఆహ్వానిస్తున్నాయ్ !
వన్నెల విరులు  విరియబోతున్న మొక్కలకీ  జల్లులు-
అశాంతరంగాల  'సెగ' ను  ఉపశమింపజేస్తున్నాయ్ !
పెంకుటిళ్ళ  కప్పులను 'సవరించగ'  గేస్తులనుంచి-
పెంకు నేతగాళ్ళకు ' పిలుపులు' వెడుతున్నాయ్ !
ఇన్నాళ్ళూ ' అగ్ని'  కురిసిన  'వడ' గాళ్పులు -
ఈనాడు  కురిసే  తుంపరలకు, వాయువు తోడై -
సర్వత్రా తృప్తి  నిండి  త్రుళ్ళిoతలౌతున్నది !
పశు - పక్ష్యాదులు- జంతువులూ -
దేహ తాపం  చల్లారి...తెప్పరిల్లుతున్నాయ్ !
తొలి  ఆషాఢ  'మాసపు' ఆచారాలకు ....
దూరమైన  నూత్న మిదునములు -
నిరీక్షణ  చాలించి... మనస్సుల్లో  కూడా -
తొలకరి జల్లుల  సౌఖ్యాన్ని  ఆహ్వానిస్తున్నారు !
పసిపాపలూ - పండుముదుసలులూ -
గ్రీష్మ  తాపానికి  అలసి , సొలసి -
కమ్మని  మట్టి  తడిసిన  సువాసనలు  చిమ్మే
తొలి  వర్షాన్ని  ఇష్టంతో ... తిలకిస్తున్నారు !
శిశిరంలో  మోడులై - వసంతంలో చిగిర్చిన
వృక్షాలు  ఈ  వర్షానికి సంతసిస్తున్నాయ్ !
జ్యేష్ట - ఆషాఢాల  ఋతు  పవనములతో -
ధూళెగసిన  'బాటలు' వాన జల్లులకి -
తేమ ఇంకిన  పరిమళం  వెదజల్లుతున్నాయ్!
కుతంత్రాలతో - అలజడులతో - ఆగడాలతో...
వ్యధచెంది...ఉడుకెత్తుతున్న 'లోకం' -
సత్యాహింసలు - శాంతి సౌహార్దాలు...
త్యాగ , సౌశీల్యాలతో - సరదా, సంతోషాలతో-
విలసిల్లే  'రామరాజ్యం' లాంటి కాలం  కోసం
సదా  ఆతృతతో,ఆశతో  ఎదురుచూస్తోంది!!
    *****

No comments:

Post a Comment

Pages