అచ్చంగా తెలుగు: పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts

పురాణ కథలు -1

5:11 PM 0
  పురాణ కధలు -1   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి బసవ పురాణం మా నాన్నగారు కీ.శే శ్రీ పులిగడ్డ జనార్దనరావుగారికి ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు కొని చదివే అభిరుచి ...
Read More

ఆశ

4:54 PM 0
  ఆశ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి   “ అమ్మా, అమ్మా ”   ఐదేళ్ళ వరుణ్ వాకిట్లోంచి కేక పెట్టాడు. ఇంట్లో పనిలో వున్న సరళ “ ఏమిట్రా ”  అందిగానీ బయటకి రా...
Read More

ఏం తెలివి!!

9:35 PM 0
ఏం తెలివి!! పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి మా పెద్ద మనవడు వరుణ్ అమెరికాలో వుంటాడుకదా వాళ్ళ అమ్మా, నాన్నా, తమ్ముడితో.  వాడికి ఐదు ఏ...
Read More

శ్రీ స్వయంభూ సిధ్ధేశ్వరాలయం, సిధ్ధేశ్వర కొండ

8:39 AM 0
శ్రీ స్వయంభూ సిధ్ధేశ్వరాలయం, సిధ్ధేశ్వర కొండ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి తరచి చూడాలేగానీమన దేశంలో భగవంతుడు స్వయం వ్యక్తంగా అవతరించిన ప్...
Read More

మనవళ్ళ ముచ్చట్లు

10:05 PM 1
మనవళ్ళ ముచ్చట్లు పి.ఎస్.ఎం.లక్ష్మి  1. పాపాయి నవ్వులు ఇవి మా చిన్న మనవడు చి. నివిన్ (రెండు నెలలు) నవ్వులు చూసినప్పుడు, పెద్ద ...
Read More

ఆశపడ్డ సూర్యుడు

9:32 AM 2
ఆశపడ్డ సూర్యుడు పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి సూర్యారావు మండిపడిపోతున్నాడు.  ఆయన మంటల వేడిమి ఆయనే తట్టుకోలేక పోతున్నాడు.  ఏమి చెయ్యాలో తోచటం...
Read More

Pages