అచ్చంగా తెలుగు: పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts
Showing posts with label పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి. Show all posts

బసవపురాణం - 4

2:24 PM 0
పురాణ కధలు   బసవ పురాణం - 4     పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 6. గొడ్డుటావు ఈ పురాణం సమయం కర్ణాటకలో  అడుగంటిపోయిన  శైవ మతం పున...
Read More

బసవ పురాణం - 3

8:59 AM 0
పురాణ కధలు బసవ పురాణం - 3 -పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 4.  మేక పెంటిక లింగమగుట భక్తి అంటే మడికట్టుకుని పూజలు చెయ్యటం, అందరినీ పిలిచి ఆర్భాటం చెయ్యటం...
Read More

అసలుకి మోసం

1:13 PM 0
  అసలుకి మోసం   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి పూర్వం ఒక జిత్తులమారి నక్క చిన్న అడవిలో వుండేది.  ఒక రోజు దానికి అక్కడ  ఆహారం సరిగా దొరకలేదు.  అందుకని  ...
Read More

పురాణ కధలు - బసవ పురాణం 2

1:09 PM 0
పురాణ కధలు - బసవ పురాణం 2   వంగకాయలు  లింగకాయలగుట పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి బసవేశ్వరుని సూచన ప్రకారం శివ భక్తులందరూ లింగధారణ చెయ్యాలి.  అంటే మెడలో...
Read More

పురాణ కథలు -1

5:11 PM 0
  పురాణ కధలు -1   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి బసవ పురాణం మా నాన్నగారు కీ.శే శ్రీ పులిగడ్డ జనార్దనరావుగారికి ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు కొని చదివే అభిరుచి ...
Read More

ఆశ

4:54 PM 0
  ఆశ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి   “ అమ్మా, అమ్మా ”   ఐదేళ్ళ వరుణ్ వాకిట్లోంచి కేక పెట్టాడు. ఇంట్లో పనిలో వున్న సరళ “ ఏమిట్రా ”  అందిగానీ బయటకి రా...
Read More

ఏం తెలివి!!

9:35 PM 0
ఏం తెలివి!! పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి మా పెద్ద మనవడు వరుణ్ అమెరికాలో వుంటాడుకదా వాళ్ళ అమ్మా, నాన్నా, తమ్ముడితో.  వాడికి ఐదు ఏ...
Read More

శ్రీ స్వయంభూ సిధ్ధేశ్వరాలయం, సిధ్ధేశ్వర కొండ

8:39 AM 0
శ్రీ స్వయంభూ సిధ్ధేశ్వరాలయం, సిధ్ధేశ్వర కొండ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి తరచి చూడాలేగానీమన దేశంలో భగవంతుడు స్వయం వ్యక్తంగా అవతరించిన ప్...
Read More

మనవళ్ళ ముచ్చట్లు

10:05 PM 1
మనవళ్ళ ముచ్చట్లు పి.ఎస్.ఎం.లక్ష్మి  1. పాపాయి నవ్వులు ఇవి మా చిన్న మనవడు చి. నివిన్ (రెండు నెలలు) నవ్వులు చూసినప్పుడు, పెద్ద ...
Read More

ఆశపడ్డ సూర్యుడు

9:32 AM 2
ఆశపడ్డ సూర్యుడు పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి సూర్యారావు మండిపడిపోతున్నాడు.  ఆయన మంటల వేడిమి ఆయనే తట్టుకోలేక పోతున్నాడు.  ఏమి చెయ్యాలో తోచటం...
Read More

Pages