అచ్చంగా తెలుగు: feb2023
Showing posts with label feb2023. Show all posts
Showing posts with label feb2023. Show all posts

స్వేచ్ఛ

10:33 PM 0
స్వేచ్ఛ-స్వచ్ఛత -సుజాత.పి.వి.ఎల్  శాస్త్ర అంశం ఏదైనా, అది సముద్ర సమానం. అర్థం చేసుకున్నా, అధ్యయనం చేసినా మనిషి కొంతవరకే సాధించగలడు. సంపూర్ణ ...
Read More

శ్రీకృష్ణుడు -జాంబవతి ల పుత్రుడు సాంబుడు

10:02 PM 0
  శ్రీకృష్ణుడు -జాంబవతి ల పుత్రుడు సాంబుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు  సాంబుడు శ్రీకృష్ణునికి జాంబవతికి  పుట్టిన కుమారుడు ఇతని ఆకతాయి చేష్టల...
Read More

చీకటి వెలుగులు

8:07 PM 0
  చీకటి వెలుగులు (మా జొన్నవాడ కథలు) డా.టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) ఉదయం 11 గంటలైంది. జొన్నవాడ దేవళంలో జనం క్రమంగా పలచబడుతున్నారు. ఇం...
Read More

కృష్ణవేణి

5:36 PM 0
కృష్ణవేణి భావరాజు పద్మిని  కృష్ణవేణి చచ్చిపోయింది... ఈ వార్త మా నర్సాపురం ఊరంతా గుప్పుమంది. మరో ఆలోచన లేకుండా పంజా సెంటర్లో ఉండే ఖాన్, క్రిస...
Read More

Pages