అచ్చంగా తెలుగు: టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయ్య
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయ్య. Show all posts
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయ్య. Show all posts

వీడని బంధం

11:09 PM 0
  వీడని బంధం ( మా జొన్నవాడ కథలు ) -        డా . టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858)                 " నర్సమ్మా ! దేవళం వెనక...
Read More

Pages