అచ్చంగా తెలుగు: టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయ్య
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయ్య. Show all posts
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయ్య. Show all posts

సూరిబాబు

7:51 AM 0
  సూరిబాబు (మా జొన్నవాడ కథలు) -          డా.టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858)         పదవతరగతి పరీక్ష ఫెయిలంతర్వాత, లుంగీలు కట్టుకుని ...
Read More

పాముల పాపన్న

8:00 AM 0
  పాముల పాపన్న (మా జొన్నవాడ కథలు) -డా.టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) "ఏమయ్యోవ్... లోపల నీ ఫోను అదేపనిగా మొగతా ఉండాది..కాస్తా చూస్క...
Read More

గొడుగు

7:41 AM 0
  గొడుగు   (మా జొన్నవాడ కథలు)  - డా.టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) ఒరే! మాల్యాద్రీ! ఈ లోటా ఎత్తుకబోయి అమ్మగారికిచ్చి గబాల్నరా! తాగిన కాఫీ...
Read More

సత్కర్మేవ జయతే!

9:49 AM 0
  సత్కర్మేవ జయతే!  (మా జొన్నవాడ కథలు)  - డా. టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య.   (9490400858) ఉదయం 8 గంటలు. ఆరోజు ఆదివారం కావడంతో దైనందిన కార్యక్రమాలు...
Read More

రాధాగోపాలం

10:47 PM 0
రాధాగోపాలం (మాజొన్నవాడ కధలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) సమయం ఉదయం 6 గంటలు కావస్తోంది. “రేయి వీగినది వేళాయె పూజలకు.. మేలుకో కామాక్షి మ...
Read More

Pages