అచ్చంగా తెలుగు: భక్తిమాల
Showing posts with label భక్తిమాల. Show all posts
Showing posts with label భక్తిమాల. Show all posts

భక్తిమాల -2

12:03 PM 0
భక్తిమాల -2 -      మల్లాది వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి     6.       ఆటవెలది : ఈశ్వరస్తుతి     సకల సృష్టి నెల్ల జగదీశ్వరుండవై  లయమొనర్...
Read More

Pages