అచ్చంగా తెలుగు: అఖిలాశ
Showing posts with label అఖిలాశ. Show all posts
Showing posts with label అఖిలాశ. Show all posts

వందనాలు

6:31 AM 0
బాల గేయం                                                                             తక్కె డశిల జానీ బాషా వందనలమ్మా  వంద...
Read More

కవితా కోకిల

6:29 AM 0
కవితా కోకిల - పుస్తక సమీక్ష   తక్కె డశిల జానీ బాషా  అవును తన మనసు చిన్న పిల్లల నవ్వు లాంటింది నేను కలిసింది రెండే సార్లు క...
Read More

తేనెలాంటి కవిత్వం

8:26 AM 0
తేనెలాంటి కవిత్వం అఖిలాశ ఆ కవయిత్రి సున్నితమైన కవిత్వాన్ని హృదయంతరాళలో నింపి, ఆనందపు లోకంలో విహరించేలా చేస్తారు. ఆమె కేవలం ...
Read More

కృష్ణ ప్రతీకారం

8:19 AM 0
కృష్ణ ప్రతీకారం .....అఖిలాశ ఊరికి చివర కొండల నడుమ ఒక ఆవును పెంచుకుంటూ కృష్ణ వారి అమ్మ కాంతమ్మ ఉంటారు.భర్త చనిపోవడంతో ఆవు పాలు అమ...
Read More

హృదయాలోచనలు

7:39 AM 0
హృదయాలోచనలు -  అఖిలాశ ఆకాశంలో నక్షత్రాలు విసిరేసినట్లు నా హృదయంలో ఆలోచనలు చిందర వందరగా పడి ఉన్నాయి..!! ఆ ఆలోచనలను అక్...
Read More

అక్షర చినుకులు

12:25 AM 0
అక్షర చినుకులు  ...అఖిలాశ   శ్రీ బండికల్లు జమదాగ్ని గారు రాసిన 'మట్టి నా చిరునామా' కవిత సంపుటి సాయంత్రం వేళ వర్షం కురిసినప...
Read More

అజ్ఞాత శక్తి

11:00 PM 0
అజ్ఞాత శక్తి తక్కెడశిల జానీబాషా (అఖిలాష ) అంతరంగ ఆలోచన..!! తురంగ విహంగంతో లోక వీక్షణ..!! ఎన్నో సందేహాలు,ఆరాటాలు,పోరాటాలు..!! ...
Read More

Pages