అచ్చంగా తెలుగు: తెలుగు బాల
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts

గర్వాతిశయాలు

9:18 PM 0
గర్వాతిశయాలు రచన సి.హెచ్.ప్రతాప్ (చరవాణి: 95508 51075)    నర్మదా నదీ తీరంలో ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి తపోదీక్ష చేస్తున్న విద్యారణ్య స్వామి ...
Read More

కష్టే ఫలి

12:35 PM 0
  కష్టే ఫలి  సి . హెచ్. ప్రతాప్   రామయ్య , సోమయ్య   చిన్ననాటి స్నేహితులు. కలిసి మెలిసి తిరుగుతూ ఎంతో అన్నోన్యంగా     పెరిగారు. ఒకేసారి ఇద్దర...
Read More

నాన్నా..బుద్ధొచ్చింది!

8:21 AM 0
  నాన్నా..బుద్ధొచ్చింది! ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు ఆరో తరగతి చదివే రాజేష్ ఒకప్పుడు చెడు స్నేహాల జోలికి పోకుండా చక్కగా చదువుకొంటూ ఇంట్లోను, బ...
Read More

సమయం విలువ

8:03 PM 0
  సమయం విలువ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి   అనగా అనగా ఒక చిట్టడవి.   అందులో అనేక రకాల పక్షులు, జంతువులు వుండేవి.      వాటిలో ఒక అందమైన బుజ్జి...
Read More

Pages