అచ్చంగా తెలుగు: తెలుగు బాల
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts

అసలుకి మోసం

1:13 PM 0
  అసలుకి మోసం   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి పూర్వం ఒక జిత్తులమారి నక్క చిన్న అడవిలో వుండేది.  ఒక రోజు దానికి అక్కడ  ఆహారం సరిగా దొరకలేదు.  అందుకని  ...
Read More

ఆశ

4:54 PM 0
  ఆశ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి   “ అమ్మా, అమ్మా ”   ఐదేళ్ళ వరుణ్ వాకిట్లోంచి కేక పెట్టాడు. ఇంట్లో పనిలో వున్న సరళ “ ఏమిట్రా ”  అందిగానీ బయటకి రా...
Read More

దైవం మనుష్య రూపేణ

7:56 PM 0
దైవం మనుష్య రూపేణా కురుగంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి పూర్వం జగన్నాధపురం అనే గ్రామములో నరసింహశాస్త్రి యనే బ్రాహ్మణుడుండేవాడు. ఆయన చాలా మంచి అనుష్టా...
Read More

ఏం తెలివి!!

9:35 PM 0
ఏం తెలివి!! పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి మా పెద్ద మనవడు వరుణ్ అమెరికాలో వుంటాడుకదా వాళ్ళ అమ్మా, నాన్నా, తమ్ముడితో.  వాడికి ఐదు ఏ...
Read More

విచక్షణ

5:31 PM 0
  విచక్షణ  ఆదూరి హైమవతి  రామాపురంలో రాంబాబు ఒక వ్యవసాయ కూలీ వుండేవాడు. చాలా పేదవాడైనా మంచి వాడు. అతడి ఒక్కగానొక్క కొడుకు సోం...
Read More

ఆచారాలు!

5:26 PM 0
ఆచారాలు! ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  పిల్లలూ చూశారా, కరోనా సూక్ష్మ జీవి ఎలా ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోందో!  మన పెద్దవాళ్లు ఆ...
Read More

పాపభీతి

10:40 PM 0
సుబ్బుమామయ్య కబుర్లు పాపభీతి ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  పిల్లలూ ఎలా ఉన్నారర్రా ? బావున్నారు కదూ!! మనం ఈ నెల పాపభీతి గురి...
Read More

సంస్కారం

6:02 AM 0
సంస్కారం - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు అవంతిపుర శివార్లలో విద్యానందుడు సరస్వతీ విద్యానిలయం గురుకుల పాఠశాలని నెలకొల్పాడు. అక్కడ...
Read More

గుణపాఠం

8:50 AM 0
గుణపాఠం యలమర్తి అనురాధ అనగనగా ఒక పెద్ద అడవి. ఆ అడవిలో పెద్ద చెట్టు. గుబురుగా ఆకులుండి వత్తుగా ఉండటంతో కాకి అక్కడ తనకో గూడు ...
Read More

అతిధి

7:55 AM 0
అతిధి ఆదూరి. హైమావతి. హిమాలయాల్లోని మానససరోవరంలో నివసించే హంసలు ఒకమారు ఆకాశంలో విహరిస్తూ వెళుతుండగా, ఒక హంస పొరపాటున గుంపు న...
Read More

Pages