అచ్చంగా తెలుగు: తెలుగు బాల
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts
Showing posts with label తెలుగు బాల. Show all posts

భవిష్యత్తు బంగారం

5:29 PM 0
"భవిష్యత్తు బంగారం" -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు కిరణ్ వాళ్ళ నాన్నకు సీతాపురానికి బదిలీ అవడంతో, కిరణ్ అక్కడి ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని ఆరవ...
Read More

మానవ సంబంధాలు

10:38 AM 0
మానవ సంబంధాలు కధ రచన : సి.హెచ్. ప్రతాప్ రామాపురానికి భద్రం అనే ఒక యువకుడు తల్లితో కలిసి పొట్ట చేతపట్టుకొని బ్రతుకు తెరువు కోసం వచ్చాడు. అతని...
Read More

Pages