అచ్చంగా తెలుగు: ఓరుగంటి సుబ్రహ్మణ్యం
Showing posts with label ఓరుగంటి సుబ్రహ్మణ్యం. Show all posts
Showing posts with label ఓరుగంటి సుబ్రహ్మణ్యం. Show all posts

పార్వతీ కళ్యాణం

8:40 PM 0
పార్వతీ కళ్యాణం- చిరస్మరణీయం   ఓరుగంటి సుబ్రహ్మణ్యం   కూచిపూడి నాట్యగురువు భాగవతుల వేంకటరామశర్మగారి నేత్రుత్వంలో నృత్య అకాడెమి...
Read More

దీపావళి

3:43 PM 0
దీపావళి ఓ.సుబ్రహ్మణ్యం వచ్చింది దీపాల పండగ తెచ్చింది సంబరాలు మెండుగా గోరంత దీపం ఊరంతా  వెలుగు ఆనందం మనకు ఎలలేని వేడుక కిటకి...
Read More

Pages