అచ్చంగా తెలుగు: సినీ నటులు ప్రదీప్
Showing posts with label సినీ నటులు ప్రదీప్. Show all posts
Showing posts with label సినీ నటులు ప్రదీప్. Show all posts

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి సినీ నటులు ప్రదీప్ గారితో ముఖాముఖి

12:22 AM 0
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి  సినీ నటులు ప్రదీప్ గారితో ముఖాముఖి  భావరాజు పద్మిని  అతి చిన్న వయసులోనే అనుకోకుండా సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టి, ఆ ...
Read More

Pages