అచ్చంగా తెలుగు: పెయ్యేటి శ్రీదేవి
Showing posts with label పెయ్యేటి శ్రీదేవి. Show all posts
Showing posts with label పెయ్యేటి శ్రీదేవి. Show all posts

ఈ తరం పిల్లలు

7:40 PM 0
ఈ తరం పిల్లలు పెయ్యేటి శ్రీదేవి            సరళ సాయంత్రం టి.వి.లో తనకిష్టమైన సావిత్రి సినిమా ఇంటరెస్ట్ గా చూస్తోంది.  ఇంతలో ఫోన్ మోగింది.  సీ...
Read More

మానసవీణ - 3

8:58 PM 0
మానసవీణ -  3   పెయ్యేటి శ్రీదేవి స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం సందర్భంగా ఆ పాఠశాల యాజమాన్యం వారు రాష్ట్రానికి హోంమంత్రిగారైన కృషీవ...
Read More

టెక్నాలజీ

11:06 AM 0
టెక్నాలజీ (చిన్న కధ) పెయ్యేటి శ్రీదేవి 1. ఒకప్పటి రోజుల్లో..............            ' అన్నయ్యా!  ఇంకో రెండురోజులుండన్నయ్యా...
Read More

ఓ జ్యోతి కథ

11:00 PM 0
ఓ జ్యోతి కథ పెయ్యేటి శ్రీదేవి             అది వందన అపార్ట్ మెంట్.  ఆ అపార్ట్ మెంట్లో నాలుగో అంతస్థులో, 403 నంబరు గల 2 బెడ్ రూమ్...
Read More

ఒకే ఒక్కడు

11:47 PM 0
ఒకే ఒక్కడు పెయ్యేటి శ్రీదేవి       సునంద ఇల్లంతా చక్కగా సర్దింది.  బజ్జీలు చేసింది.  స్వీట్లు బయటినించి తీసుకువచ్చాడు సునంద భర...
Read More

న్యాయపోరాటం

7:44 AM 0
న్యాయపోరాటం పెయ్యేటి శ్రీదేవి ఉదయాన్నే జయలక్ష్మి స్నానం చేసి ఇల్లు, దేవుడి గది శుభ్రం చేసి, పూజ చేసి, రాత్రి కిరాణాకొట్టు ని...
Read More

Pages