అచ్చంగా తెలుగు: 'బాపు బొమ్మకు' కధ
Showing posts with label 'బాపు బొమ్మకు' కధ. Show all posts
Showing posts with label 'బాపు బొమ్మకు' కధ. Show all posts

ఆదర్శ్

10:00 PM 0
ఆదర్శ్ - అద్దేపల్లి జ్యోతి ‘అమ్మా, అమ్మా’, అంటూ ఆదర్శ్ పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. వంట గదిలో పనిలో వున్న అమ్మని వెనక నుంచి పట్టుకున్నా...
Read More

కలల తోటమాలి

9:57 PM 0
కలల తోటమాలి - కొల్లూరు విజయా శర్మ "అమ్మా!. "అంటూ అల్లంత దూరాన వంశీ పిలుపు ..... "అరె ఇప్పుడే కదారా నిన్ను స్కూల్...
Read More

మిధ్యాబంధుత్వాలు

8:47 PM 0
మిధ్యాబంధుత్వాలు - సుసర్ల నాగజ్యోతి అది రామాపురం గ్రామం, ఆ గ్రామం లో ఒక చక్కని పూతోట...ఆ తోటలో అందమైన పొదరిల్లు...తోట పక్కనే శ్రీ ...
Read More

Pages