అచ్చంగా తెలుగు: కిరణ్ కుమార్ సత్యవోలు
Showing posts with label కిరణ్ కుమార్ సత్యవోలు. Show all posts
Showing posts with label కిరణ్ కుమార్ సత్యవోలు. Show all posts

మానసవీణ-17

9:44 PM 0
  మానసవీణ -17 -సత్యవోలు కిరణ్ కుమార్ (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సేవాభావానికి మారుపేరులా ఉ...
Read More

పిపాసి -పుస్తక సమీక్ష

12:21 AM 0
పిపాసి -పుస్తక సమీక్ష  భావరాజు పద్మిని  కొందరికి కళ అభ్యసిస్తే వస్తుంది. కాని కొందరికి స్వాభావికంగా అబ్బుతుంది. మంచి శైలి కొందరిక...
Read More

పాశానికి ఆవల

9:29 PM 1
పాశానికి ఆవల!! సత్యవోలు కిరణ్ కుమార్  అర్జెంట్ గా వైజాగ్ రమ్మని అమ్మ సడెన్ గా ఫోన్ చేసి చెప్పింది. అంత అర్జెంట్ ఏంటని అడిగితే వచ...
Read More

నాతిచరామి

12:41 AM 0
నాతిచరామి - కిరణ్ కుమార్ సత్యవోలు ఎ.సి ఉన్న కారణంగా గదిలో చాలా చల్లగా ఉంది. గ్రీన్ కలర్ బెడ్ లైట్ డిమ్ గా వెలుగుతోంది. ఆ దంపతులు...
Read More

Pages