అచ్చంగా తెలుగు: సినిమా
Showing posts with label సినిమా. Show all posts
Showing posts with label సినిమా. Show all posts

షాహుకార్ జానకి

11:14 AM 0
షాహుకార్ జానకి  - డాక్టర్ పోడూరి శ్రీనివాస్ రావు,  హైదరాబాద్, 98494 22239.     తను నటించిన తొలి చిత్రం పేరునే తన ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్న జాన...
Read More

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి-శ్రీమతి భానుమతి రామకృష్ణ

8:15 AM 0
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి-శ్రీమతి భానుమతి రామకృష్ణ డా. పోడూరి శ్రీనివాస్ రావు  భానుమతి పేరు వినగానే స్వాతిశయం, స్వాభిమానం,  చక్కటి అభినయం, అంతకన్నా...
Read More

Pages