అచ్చంగా తెలుగు: లక్ష్మీ మురళి
Showing posts with label లక్ష్మీ మురళి. Show all posts
Showing posts with label లక్ష్మీ మురళి. Show all posts

నాకూ మనసుంది

8:07 AM 0
నాకూ మనసుంది  లక్ష్మీ మురళి  కార్తీకమాసపు చల్లగాలులు నెమ్మదిగా వీస్తున్నాయి. రాత్రంతా నైట్ క్వీన్ పరిమళాలతో కలిసి ఆడిన గాలి అప్పుడే తెరిచిన ...
Read More

అదిగో నవలోకం

8:46 PM 0
  అదిగో నవలోకం లక్ష్మీ మురళి  సీత ఒద్దిక, సంస్కారాలతో పెరిగిన సంప్రదాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి. ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వచ్...
Read More

గురుదక్షిణ

11:01 PM 2
" గురుదక్షిణ" లక్ష్మీ మురళి  "శ్రీమతి రాజ్యలక్ష్మి గారిని సవినయంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం."అన్న పిల...
Read More

Pages