అచ్చంగా తెలుగు: దినవహి సత్యవతి
Showing posts with label దినవహి సత్యవతి. Show all posts
Showing posts with label దినవహి సత్యవతి. Show all posts

మానవత్వం పరిమళించింది

10:06 PM 0
మానవత్వం పరిమళించింది  దినవహి సత్యవతి విశ్వాన్ని అదృశ్య మహమ్మారి ఆవరించి  పెనుభూతమై పీడిస్తున్న తరుణాన ,  మానవాళి మదిపొరలలో నిక్షిప్తమై  సుష...
Read More

మానసవీణ -22

7:22 AM 0
మానసవీణ -22 దినవహి సత్యవతి (ఒక అనాధాశ్రమంలో పెరుగుతున్న మానస సేవా మార్గంలో పయనిస్తూ, స్వయంకృషితో ఎన్నో విజయాలు సాధిస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుం...
Read More

జీవితంలోని రంగుల్ని ప్రతిబింబించే - ఇంద్రధనుస్సు

10:43 AM 0
జీవితంలోని రంగుల్ని ప్రతిబింబించే - ఇంద్రధనుస్సు  కాంతి శేఖర్  ఇంద్ర ధనుస్సు, జీవితంలో రంగుల్ని అందంగా అల్లిన కథా కదంబం. ఎక్కువగా మహిళలకు సం...
Read More

పద ప్రహేళిక - 12

11:35 PM 0
                                                               పద ప్రహేళిక - 12   దినవహి సత్యవతి గత ప్రహేళిక(11) విజేతలు : గమనిక: గత ప్రహేళి...
Read More

Pages