అచ్చంగా తెలుగు: దినవహి సత్యవతి
Showing posts with label దినవహి సత్యవతి. Show all posts
Showing posts with label దినవహి సత్యవతి. Show all posts

పరివర్తన

5:53 AM 0
పరివర్తన (నాటిక) దినవహి సత్యవతి  ((నాటిక లోని పాత్రలు : ఆనంద్,  లలిత, నవ్య (ఆనంద్ లలితల కూతురు), రాధిక, కమల, మేరి, రజియ(నవ్య స్నేహితులు), డా...
Read More

Pages