అచ్చంగా తెలుగు: మంథా భానుమతి
Showing posts with label మంథా భానుమతి. Show all posts
Showing posts with label మంథా భానుమతి. Show all posts

వటవృక్షం

8:25 PM 0
  “వటవృక్షం” మంథా భానుమతి  (జంధ్యాల పికెల్స్, అచ్చంగా తెలుగు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఉగాది కధల పోటీలో ప్రోత్సాహక బహుమతి పొందిన కధ ) ...
Read More

నిశిరాత్రి కలయిక

2:59 PM 0
నిశిరాత్రి కలయిక మంథా భానుమతి. నీలి సంద్రము నల్లని ఆకాశం కలిసే చోట నెలరాజు అలలకి అందేంత దూరంలో ఉంటే నివ్వెరపోయిన తరంగాలు ఉరకలు వే...
Read More

Pages