అచ్చంగా తెలుగు: భావరాజు లోగిలి
Showing posts with label భావరాజు లోగిలి. Show all posts
Showing posts with label భావరాజు లోగిలి. Show all posts

ఛాలెంజ్

8:03 AM 0
ఛాలెంజ్ - బి.వి.సత్యనగేష్ ప్రతీ మనిషిలోను శారీరక, మానసిక మార్పులు సహజం, వయసుతోనూ, అనుభావంతోనూ అనేక మార్పులు కలగడం మామూలే. అంతేకాదు, మార్పును...
Read More

బైరాగి(గోదావరి కధలు )

5:16 PM 0
బైరాగి(గోదావరి కధలు )   బి.వి.ఎస్.రామారావు “ అప్పాయమ్మ చేతికి ఎముకలుండవు. ఎంతడితే  అంత.అప్పాయమ్మా,నిన్ను అందరు చక్కని చుక్క అంటారు. నీ అందాన...
Read More

బైరాగి(గోదావరి కధలు )

9:13 PM 0
బైరాగి(గోదావరి కధలు ) బి.వి.ఎస్.రామారావు రేవు దాటటానికి నావ కోసం టిక్కెట్టు కొనబోతుంటే కట్టుతాడు కొరికేసి దౌడు తీసింది కుక్కపిల్ల. దానిని ప...
Read More

కనక దురగమ్మ మాత్యం

9:03 PM 0
కనక దురగమ్మ మాత్యం -      బి.వి.రమణారావు "దురగా టీ సల్లారిపోతున్నాది. పొద్దుటేళ సదివిన పేపరుకందా! మళ్ళీ అంత సేపేం సదువుతావే!" అన్న...
Read More

అది – వాడు – చేప

8:20 PM 0
అది – వాడు – చేప          - బి.వి.ఎస్. రామారావు  “ఓసెక్కడికే లాక్కుపోతున్నావు. పొద్దుగూకిందంటే రేపు నావ వదిలేత్తారు. నన్నొగ్గెయ్యి” గోడు పెట...
Read More

జ్ఞానోదయం (బి.వి.రమణరావు కధలు )

6:27 AM 0
ట్రింగ్ ట్రింగ్ ట్రింగ్ “హలో! కృష్ణా వాటే ప్లెజెంట్ సర్ప్రయిజ్… హైదరాబాద్ నుంచేనా? ఏమిటి విశేషం? బెంగుళూరొస్తున్నావా? హార్టీ వెల్‍కం. రేఖకి ...
Read More

అది – వాడు – చేప(గోదావరి కధలు ) : బి.వి.ఎస్.రామారావు

11:08 PM 0
అది వాడ్ని కోరి చేసుకుంది. వాడంటే పడి చస్తుంది. విడవకుండా వాడ్ని అంటిపెట్టుకుంటుంది. వాళ్ళకున్నదల్లా ఓ చిన్న నావ. అదే వాళ్ళకు నీడ నిచ్చే గూడ...
Read More

అలవాట్లు అనబడే మానసిక బలహీనతల్ని ఎదుర్కొనేదెలా ? : బి.వి.సత్య నాగేష్

11:05 PM 0
ముహూర్త సమయం అయింది. అక్షితలు వెయ్యడానికి వెళ్దామా ? ఓ పని అయిపోతుంది రారాదూ ! అంటూ నా భార్య ప్రక్కన కూర్చున్న ఓ మహిళ అడిగింది. తర్వాత పెళ్ళ...
Read More

ఒత్తిడిని తగ్గించుకోడం ఎట్లా? - డా|| బి.వి.పట్టాభిరాం

11:49 AM 0
మానసికంగా వచ్చే ఒత్తిడికి అనాదిగా అనేక రకాలుగా అర్థం చెప్తున్నారు. ఆ ఒత్తిడి తగ్గించుకోటానికి మార్గాలు కూడా కనిపెట్టారు. వాటిలో ముఖ్యంగా రిల...
Read More

పనిమనిషాయా నమః - బి.వి.రమణరావు

11:33 AM 0
రుణానుబంధ రూపేణా పశు, పత్ని,సుత,ఆలయ, అనేది ఆధ్యాత్మక సిద్ధాంతం.అందులోనిజలేలా ఉన్నా ఈ పని మనిషి అనే శాల్తి మనల్ని రుణ విముక్తుల్ని చెయ్యటానిక...
Read More

మనసుంటే మార్గం ఉంది - బి.వి.సత్య నగేష్

11:31 AM 0
ఈ దేశం నాకేమిచ్చిందీని ప్రశ్నించే ముందు ఈ దేశానికి నేనేమిచ్చాను అని ప్రశ్నించుకోమన్నాడు, ఆనాటి అమెరికా అధ్యక్షుడు జాన్ ఎఫ్ కెనడీ... ఈ సమాజాన...
Read More

Pages