అచ్చంగా తెలుగు: భావరాజు లోగిలి
Showing posts with label భావరాజు లోగిలి. Show all posts
Showing posts with label భావరాజు లోగిలి. Show all posts

గోదావరి కధలు - రాగి డబ్బు (రచన : బి.వి.ఎస్.రామారావు)

10:46 AM 0
 ఆనాడుదయం.... “ఏమండీ! లేవండీ! చూడండి – ఎంత పొద్దెక్కిందో.” “అబ్బా! ఉండవే! ఇంకా తెల్లారందే!” “ఇంకా నయం” “అబ్బా! చలి…….” “ఛీ! పాడు. పరగడుపునే ...
Read More

‘ఏడు మల్లెలెత్తు రాకుమారి ‘ - రచన: భావరాజు పద్మిని

2:36 PM 0
‘ఏడు మల్లెలెత్తు రాకుమారి ‘  -  భావరాజు పద్మిని  ‘పాషాణ’ దేశపు రాకుమారుడు సుకుమారుడు. వేల యోజనాల విస్తీర్ణం, అంగబలం, అర్ధబలం సమృ...
Read More

Pages