అచ్చంగా తెలుగు: హాస్య వల్లరి
Showing posts with label హాస్య వల్లరి. Show all posts
Showing posts with label హాస్య వల్లరి. Show all posts

అచ్చంగతెలుగుకు జోక్స్!

6:09 PM 0
అచ్చంగతెలుగుకు జోక్స్! ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు రాజారాంః నిన్న ఆఫీసుకు రాలేదేంటోయ్..రఘూ? రఘుః మొన్న మా ఆవిడ ఫేస్ బుక్ లో పెట్టిన పోస్ట్ కు ...
Read More

జోక్స్

5:19 PM 0
జోక్స్  తురగా శివరామవేంకటేశ్వర్లు 1. భార్య : ఏమండీ మీరువండిన ఈ ముద్ద  పప్పు కమ్మగా ఉండాలిగానీ పుల్లగా కుంచెం తియ్యగా ఉందేమి...
Read More

‘పుల్క’రింత

10:50 PM 0
‘పుల్క’రింత (హాస్య కవిత) డా. మూర్తి జొన్నలగెడ్డ సౌత్ పోర్ట్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మీ ఆరోగ్యమె నా మహద్భాగ్యమని నేయి నూనె...
Read More

కరోనా పెళ్లి

12:56 AM 0
   కరోనా పెళ్లి వై.ఎస్.ఆర్.లక్ష్మి ఆఫీసు నుండి ఇంటికి వచ్చిస్కూటర్ పార్క్ చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి నా భార్య శిరీష మంచినీళ్...
Read More

కుచ్ కరోనా!

7:31 PM 0
కుచ్ కరోనా ! కసవరాజు కృష్ణమోహన్ తుమ్మితే ఊడిపోయే ముక్కు ఎన్ని రోజులుంటుంది అన్నట్టు..రెండు తుమ్ములు మూడు దగ్గులు తగ్గితే మూల ...
Read More

జోక్స్

4:37 PM 0
జోక్స్! -ప్రతాప వెంకట  సుబ్బారాయుడు "ఆ సుబ్బారావు కారణ జన్ముడురా?" "ఎలా చెప్పగలవు? "వాళ్లావిడ సాధింప...
Read More

జోక్స్

11:01 AM 0
జోక్స్.. జోక్స్.. జోక్స్ సేకరణ: చెన్నూరి సుదర్శన్. ఒకడు కంటి జబ్బుతో కళ్ళ డాక్టరు వద్దకు వెళ్ళాడు. పేషంట్: డాక్టరు గారు.. నాకీ...
Read More

కిసుక్కున నవ్వండి!

12:45 PM 0
కిసుక్కున నవ్వండి! (పాత్రలు మనవే( కావచ్చు) , అందుకే పేర్లు పెట్టలేదోచ్)   -  ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు " పెళ్లికి ముందు మీ ...
Read More

Pages