అచ్చంగా తెలుగు: శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కోర్శిపాటి
Showing posts with label శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కోర్శిపాటి. Show all posts
Showing posts with label శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కోర్శిపాటి. Show all posts

తెల్ల పావురం

6:39 AM 0
 తెల్ల పావురం   శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కోర్శిపాటి వృత్తి రీత్యా నెల్లూరు నుంచి విజయవాడకు మకాం మార్చాం. అద్దె ఎక్కువైనా ఫర్వాలేదని ఒక మంచి డీసెం...
Read More

అత్తగారి కళ్ళద్దాలు

7:07 PM 0
  అత్తగారి కళ్ళద్దాలు - శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కోర్శిపాటి “కళ్ళు మసకలుగా ఉండాయ్. నేను కళ్ళు చూపించుకోవాల నాయనా. డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుని కళ్ళద...
Read More

అమ్మ - కొడుకు

7:45 AM 0
  అమ్మ - కొడుకు - శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కోర్శిపాటి. అసలేం జరిగిందో ఏడేళ్ల రాజా రెడ్డికి అర్థం కావటం లేదు. ఎవరెవరో వస్తున్నారు. పలుకరిస్తున్నార...
Read More

మిస్టర్ పెర్ఫెక్ట్

8:16 AM 0
  మిస్టర్ పెర్ఫెక్ట్ - శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కోర్శిపాటి 9550463236.   కాంట్రాక్టర్ సుబ్బారెడ్డికి ఓ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. ఆ వర్క్ ప్రారంభించటా...
Read More

థాంక్యూ కరోనా

6:36 PM 0
  థాంక్యూ కరోనా  - శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి కోర్శిపాటి  లాక్ డౌన్ తో మా వారు, పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు. కంచిలో ఇంజనీరి...
Read More

Pages