అచ్చంగా తెలుగు: feb2022
Showing posts with label feb2022. Show all posts
Showing posts with label feb2022. Show all posts

శ్రీధర మాధురి - 96

10:55 PM 0
 శ్రీధర మాధురి - 96 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మీకోసం ఒక కథ... దేవతలు బృహస్పతి చేసిన యజ్ఞాలవల్ల జీవించగలిగారు.   బృహస్పత...
Read More

బాలగోపాల శతకము - పుసులూరి సోమరాజకవి

7:51 PM 0
బాలగోపాల శతకము - పుసులూరి సోమరాజకవి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: పుసులూరి సోమరాజకవి ఆర్వేల నియోగి బ్రాహ్మణుడు. ఆపస్తంబసూత్రుడు...
Read More

ఏదీ అస్తిత్వస్పృహ...

7:41 PM 0
 ఏదీ అస్తిత్వస్పృహ... లక్ష్మీ రాధిక   విముక్తిలేని గతమో జ్ఞాపకమై నిలిచి భవిష్యత్తుకి దారులు మూసేసినట్లు హృదయపులోతుల్లోనే ఉనికిని వెతుక్కురావ...
Read More

శివం - 84

7:15 PM 0
శివం - 84   రాజ కార్తీక్  (హార సిద్దు..ఆలయం లో రాజ ముద్ర పోవటం.. సిద్దు కోపంగా గా సైనికులు ను కొట్టడం... రాజు అతన్ని ఖైదు చేయమని చెప్పటంతో ఖ...
Read More

అమ్మేకదా!

6:55 PM 0
  అమ్మేకదా! భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.11-07-2021 అబద్దాలాడినా... అమ్మేకదా! పక్షపాతబుద్ధి చూపినా.... అమ్మే కదా! ప్రేమను పంచిం...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 18

6:46 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు - 18  PSV రవి కుమార్   పాఠం -   18 యోగాలు చంద్రమంగళ యోగం ఈ యోగం చంద్ర , కుజ గ్రహాల వలన ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాలు...
Read More

Pages