అచ్చంగా తెలుగు: లక్ష్మీ రాధిక
Showing posts with label లక్ష్మీ రాధిక. Show all posts
Showing posts with label లక్ష్మీ రాధిక. Show all posts

ఏదీ అస్తిత్వస్పృహ...

7:41 PM 0
 ఏదీ అస్తిత్వస్పృహ... లక్ష్మీ రాధిక   విముక్తిలేని గతమో జ్ఞాపకమై నిలిచి భవిష్యత్తుకి దారులు మూసేసినట్లు హృదయపులోతుల్లోనే ఉనికిని వెతుక్కురావ...
Read More

నాకిప్పుడే తెలిసింది...

1:06 PM 0
  నాకిప్పుడే తెలిసింది... లక్ష్మీ రాధిక  చీకటైతే ఆకాశమూ సముద్రమూ  ఒకేరకం నీలిరంగుని పూసుకుంటాయని వెన్నెల కురిసినప్పటి అందమంతా సన్నటి జల్లులై...
Read More

Pages