అచ్చంగా తెలుగు: dec2021
Showing posts with label dec2021. Show all posts
Showing posts with label dec2021. Show all posts

తెలుగు స్థితి పూర్వము -ప్రస్తుతము

1:12 PM 0
  తెలుగు స్థితి పూర్వము -ప్రస్తుతము అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు        ఇటాలియన్ అఫ్ ద ఈస్ట్ అని పాశ్చాత్యుల చేత కొనియాడబడినది, మన తెలుగు భాష....
Read More

నాకిప్పుడే తెలిసింది...

1:06 PM 0
  నాకిప్పుడే తెలిసింది... లక్ష్మీ రాధిక  చీకటైతే ఆకాశమూ సముద్రమూ  ఒకేరకం నీలిరంగుని పూసుకుంటాయని వెన్నెల కురిసినప్పటి అందమంతా సన్నటి జల్లులై...
Read More

క్షణికం

12:54 PM 0
క్షణికం  తాటిశెట్టి రాజు    మోహమే కాదు, దాని వెనక ... జీవితమూ క్షణికమే., "క్షణికం" అని పలికే లోగా విడాకులిచ్చి పోతుంది నీ తొలి ప్ర...
Read More

'నిజమైన సార్థకత!'

12:45 PM 0
  'నిజమైన సార్థకత!' -సుజాత.పి.వి.ఎల్, సైనిక్ పురి, సికిందరాబాద్. నేను నిజాన్ని మేను దహనానికైనా  సిద్ధపడతానేమో గానీ, ధర్మాన్ని దగ్ధం ...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 16

12:40 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు - 16  PSV రవి కుమార్    యోగాలు ఇంతవరకు చెప్పుకున్న పాఠాలలో , ఏ ఏ గ్రహాలు ఎక్కడ ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయో చెప్పుకున్...
Read More

Pages