అచ్చంగా తెలుగు: డా. తాడేపల్లి పతంజలి
Showing posts with label డా. తాడేపల్లి పతంజలి. Show all posts
Showing posts with label డా. తాడేపల్లి పతంజలి. Show all posts

నన్నునింతగా గడించి నాయమా దిగవిడువ ( తాత్పర్య విశేషాలతో)

1:50 PM 0
నన్నునింతగా గడించి నాయమా దిగవిడువ  ( తాత్పర్య విశేషాలతో) (రచన – పెద తిరుమలాచార్యులు):  రేకు  0003-01 సం:15-014 వివరణ:డా.తాడేపల్లి పతంజలి పల్...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు - చక్రస్నానం

9:43 PM 0
  బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు - చక్రస్నానం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో తొమ్మిదవరోజు శ్రీ వార...
Read More

Pages