అచ్చంగా తెలుగు: శశిరేఖా లక్ష్మణన్
Showing posts with label శశిరేఖా లక్ష్మణన్. Show all posts
Showing posts with label శశిరేఖా లక్ష్మణన్. Show all posts

హృదయ వేదన

6:25 PM 0
  హృదయ వేదన (అచ్చంగా తెలుగు ఉగాది కధల పోటీలో ద్వితీయ బహుమతి పొందిన కధ ) శశిరేఖా లక్ష్మణన్  రాజేష్ ఇంటి ముందు అశేష జనం గుమిగూడి...
Read More

సేవామృతం

11:45 PM 0
సేవామృతం  శశిరేఖా లక్ష్మణన్ అమృత సంఘసేవకురాలు. సేవ అనే సంస్థ స్థాపించి ఎందరినో పేదరికమనే దిగువ రేఖ నుండి పైకి తెచ్చింది. ఎందరినో...
Read More

Pages