అచ్చంగా తెలుగు: సభలు-సదస్సులు
Showing posts with label సభలు-సదస్సులు. Show all posts
Showing posts with label సభలు-సదస్సులు. Show all posts

పార్వతీ కళ్యాణం

8:40 PM 0
పార్వతీ కళ్యాణం- చిరస్మరణీయం   ఓరుగంటి సుబ్రహ్మణ్యం   కూచిపూడి నాట్యగురువు భాగవతుల వేంకటరామశర్మగారి నేత్రుత్వంలో నృత్య అకాడెమి...
Read More

త్రిగళ నవావధానము

5:59 PM 0
త్రిగళ నవావధానము  జూలై 13 , శాక్రమెంటో, కాలిఫోర్నియా  నాగం వెంకట్  తెలుగు అవధాన చరిత్రలో మొట్టమొదటి సారిగా ముగ్గురు అవధాను...
Read More

Pages