అచ్చంగా తెలుగు: సభలు-సదస్సులు
Showing posts with label సభలు-సదస్సులు. Show all posts
Showing posts with label సభలు-సదస్సులు. Show all posts

శ్రీమతి దినవహి సత్యవతిగారికి సన్మానం

6:51 PM 0
  శ్రీమతి దినవహి  సత్యవతిగారికి సన్మానం నారం శెట్టి సాహిత్య పీఠం మరియు ఉత్తరాంధ్ర రచయితల వేదిక  20/02/2022  న విజయనగరంలో ,  గుంటూరు  రచయిత శ...
Read More

పార్వతీ కళ్యాణం

8:40 PM 0
పార్వతీ కళ్యాణం- చిరస్మరణీయం   ఓరుగంటి సుబ్రహ్మణ్యం   కూచిపూడి నాట్యగురువు భాగవతుల వేంకటరామశర్మగారి నేత్రుత్వంలో నృత్య అకాడెమి...
Read More

Pages