అచ్చంగా తెలుగు: మణి వడ్లమాని
Showing posts with label మణి వడ్లమాని. Show all posts
Showing posts with label మణి వడ్లమాని. Show all posts

వాత్సల్య గోదావరి

5:46 PM 0
వాత్సల్య గోదావరి -  శ్రీమతి మణి వడ్లమాని .   ఆషాడం చివరన, తొలకరి జల్లులు, కుంభవృష్టిగా  మారి ఆకాశం  చిల్లుపడ్డట్టుగా కుండపోతగా  వర్ష...
Read More

సుమబాలల అంతరంగం

10:10 PM 0
సుమబాలల అంతరంగం - వడ్లమాని మణి మూర్తి చీకటి రేఖలు చీల్చుకొంటూ తూర్పుదిక్కున భానోదయం అయ్యింది... సమస్త జీవులను కర్మసాక్షి  ఆ సూర్...
Read More

అగ్నిసంస్కారం

4:48 PM 0
  అగ్నిసంస్కారం - మణి వడ్లమాని   “తన మీద నమ్మకంతో తమ పెద్దల ఆకాంక్షను నెరవేర్చడం కోసం యాజ్ఞేష్ చేసిన కృషిని, ప్రయత్నాన్ని అభినంది...
Read More

మా గోదావరి

10:33 AM 0
  మా గోదావరి (కవిత) మణి వడ్లమాని ఎక్కడో పడమటి కొండలలో పుట్టి చిన్నపాయగా మొదలై పాపి కొండలు మధ్యనుంచి ఉరుకులు పరు...
Read More

Pages