అచ్చంగా తెలుగు: రావి కిరణ్ కుమార్
Showing posts with label రావి కిరణ్ కుమార్. Show all posts
Showing posts with label రావి కిరణ్ కుమార్. Show all posts

నేను గుంటూరోడిని

7:41 PM 0
నేను గుంటూరోడిని  రావి కిరణ్ కుమార్ అవును నేను గుంటూరోడిని. చెప్పుకోవటానికి చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. మన జన్మస్థలం పై మమకారం సహ...
Read More

ఎవరీ హనుమ?

7:22 AM 0
ఎవరీ హనుమ ? రావి కిరణ్ కుమార్  హనుమా! పలుక ఓ కమ్మని పదం   హనుమా! భావింప ఓ సుందర రూపం  హనుమా ! తలంప ఓ రక్షా కవచం  ఇంతకూ ఎవర...
Read More

మహా మంత్రం

6:21 AM 0
మహా మంత్రం రావి కిరణ్ కుమార్                             హరే క్రిష్ణ  హరే క్రిష్ణ క్రిష్ణ క్రిష్ణ హరే హరే                     ...
Read More

సంక్రాంతి

5:50 AM 1
సంక్రాంతి  రావి కిరణ్ కుమార్  గొబ్బిళ్ళ గుర్రాలు పూంచిన ముగ్గుల రథమెక్కి భానుడుదయించు వేళ   హరి కీర్తనల రస గుళికలు  పెదవుల జాల...
Read More

ప్రకృతి సేవ

8:25 AM 0
ప్రకృతి సేవ  రావి కిరణ్ కుమార్  సేవ చేయును చెట్టు చల్లని నీడ నిచ్చి మధుర ఫలంబుల నిచ్చి  మన గూటికై గుండెనిచ్చి మన కదలికకా...
Read More

రాస లీల

7:05 PM 0
రాస లీల  రావి కిరణ్ కుమార్  కార్తీక పున్నమి ... తూరుపు కాంత నుదిటిన అద్దిన కుంకుమ బొట్టులా ,ఆకాశ కాంతకు కాచిన ఎర్రని పండులా అగుపిం...
Read More

Pages