సంక్రాంతి - అచ్చంగా తెలుగు
సంక్రాంతి 
రావి కిరణ్ కుమార్ 

గొబ్బిళ్ళ గుర్రాలు పూంచిన ముగ్గుల రథమెక్కి భానుడుదయించు వేళ 
 హరి కీర్తనల రస గుళికలు  పెదవుల జాలువారుచుండ చిడత చప్పుళ్ల
 హరిదాసుల కోలాహలం  చెవులకింపై ఇల్లాండ్ర దోసిళ్ళ జాలువారిన దయ 
 అక్షయపాత్ర లో పొంగు వేళ  తొంగిచూసే తెలుగు లోగిళ్ళలో సంక్రాంతి హేల
మినప గారెల ఘుమఘుమ అత్తగారి ఆప్యాయతల అరిసె కొత్త బియ్యపు 
పాల పొంగళ్ళు ఆరగింపుకై వేచి యున్న వేళ మామ మురిపెముగా తెచ్చిన
కొత్త వస్త్రాలతో అలంకరించుకుని అలకలు చూపుతూ ఆలి తో కొత్త అల్లుళ్లు 
భోజనాల కుపక్రమించు వేళ  తొంగిచూసే తెలుగు లోగిళ్ళలో సంక్రాంతి హేల

పట్టు పరికిణి మెరుపుల విరిబోణి హోయలు తుంటరి మనస్సులలో ఆశల
విహంగాలను ఎగరేయు వేళ నింగి కెగసిన పతంగులతో పూబోణుల హృదయా
లలో పాగావేయ నెంచిన కొంటెగాళ్ళ కోణంగి చేష్టలతో పులకరించిన పల్లె పడుచుల
గలగలలు కనువిందు చేయు వేళ   
చురుకు చూపుల చురకత్తులు విసురుతూ వడిగా వడివడిగా
రివ్వున రెక్కలు విదిల్చి ఒక్కుదుటున పైకెగసి ఎదుటిదాని
 ఎదపై ఎగదన్న మిక్కుటమైన రోషంతో పుంజులు రెండు
తలపడు  సమరాంగణమొకవైపు మరోవైపు ఆరుగాలం రైతన్న
తోడుగా శ్రమించి  పంటను ఇంటికి చేర్చిన దొడ్డన్న బసవన్న తరగని
తన చేవ ను బరువులు సులువుగా లాగుతూ జనుల హృదయాలు
కొల్లగొట్టు వేళ తొంగిచూసే తెలుగు లోగిళ్ళలో సంక్రాంతి హేల
కారాదు తెలుగు పల్లె పై సంక్రాంతి సంబరం గతకాలపు ఘనవైభవమ్ 
ఇరుకు బారిన పల్లె హృదయం తిరిగి కావాలి విశాల హృదయం 
మకర సంక్రాతి సంక్రమణం కావాలి నూతన భావాల సంక్రమణం 
****

1 comment:

  1. Telugudanam utti padutunna ee sankranti kavita, bhaavaniki addam padutunna chitrakaaruni rachana.......chaalaa bavunnayi.
    Kiran Kumar garu, abhinandanalu !

    ReplyDelete

Pages