అచ్చంగా తెలుగు: శింజారవం
Showing posts with label శింజారవం. Show all posts
Showing posts with label శింజారవం. Show all posts

పేరిణి నాట్యం -2

7:45 AM 0
పేరిణి నాట్యం ( భాగం - 2 ) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  నాటరాజ రామకృష్ణగారు ఒకసారి రామప్ప దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చెక్కబడిన శి...
Read More

పేరిణి వైభవం -1

1:52 PM 0
పేరిణి వైభవం -1  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య   సృష్టిలో ప్రతీ నాట్యానికి ఆ చిదంబరేశుడే ఆద్యుడు. సృష్టి ఆరంభానికి, నిర్వహణకు మరియు లయా...
Read More

అద్భుతాభినయ లాస్యం - పవని శ్రీలతా ప్రసాద్

9:52 PM 0
అద్భుతాభినయ లాస్యం - పవని శ్రీలతా ప్రసాద్  భావరాజు పద్మిని  ఎదురుగా సాక్షాత్తూ పార్వతీ అమ్మవారు కూర్చుని నాట్యం నేర్పుతున్నట్ల...
Read More

నాట్యావధాని ధారా రామనాధశాస్త్రి గారు

11:37 PM 0
నాట్యావధాని ధారా రామనాధశాస్త్రి గారు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు శ్రీ ధారా రామనాధశాస్త్రిగారి గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ముందు నాట్యా...
Read More

Pages