అచ్చంగా తెలుగు: ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Showing posts with label ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు. Show all posts
Showing posts with label ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు. Show all posts

‘అనుకోకుండా ఓ రోజు’ కథాసంపుటి సమీక్ష!

7:06 PM 0
‘ అనుకోకుండా ఓ రోజు’ కథాసంపుటి సమీక్ష!  -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు రచయితలు సామాజిక బాధ్యతతో కథలు రాయాలి. పాఠకులు ఆ కథలు చదివి జీవితాలకు మె...
Read More

నాయకుడు - వినాయకుడు

11:54 AM 0
నాయకుడు..వినాయకుడు -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు నాయకుడు లేని సమాజం, వినాయకుడు లేని పూజ ఉండదు.  మనుషులు ఒక తాటిమీద, పద్ధతిగా నడవాలంటే నాయకుడు అ...
Read More

కాంతులీనుతున్న మనసు

8:04 PM 0
  కాంతులీనుతున్న మనసు ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  ఉదయం. లోటస్ టెంపుల్, న్యూ ధిల్లీ. వాతావరణం చల్లగా, ఆహ్లాదంగా ఉంది.  సూర్యబింబం కనిపించడం లే...
Read More

Pages