అచ్చంగా తెలుగు: ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Showing posts with label ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు. Show all posts
Showing posts with label ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు. Show all posts

భవిష్యత్తు బంగారం

5:29 PM 0
"భవిష్యత్తు బంగారం" -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు కిరణ్ వాళ్ళ నాన్నకు సీతాపురానికి బదిలీ అవడంతో, కిరణ్ అక్కడి ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని ఆరవ...
Read More

గుణం తర్వాతే ధనం

11:22 AM 0
  గుణం తర్వాతే ధనం -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు ఆకాశాన ఒక కాలు భూమ్మీదో కాలు అదిమిపెట్టడానికి నువ్వు అనంతాకార రాక్షసుడివి కావు సామాన్య మానవుడి...
Read More

అజ్ఞానబాధ

11:43 AM 0
అజ్ఞానబాధ ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  "ఇవాళ మీ పత్రికా విలేఖరులందర్నీ ఎందుకు పిలిచానంటే ?" అని కాస్తాగి..గాఠ్ఠిగా ఊపిరితీసుకుని &...
Read More

‘అనుకోకుండా ఓ రోజు’ కథాసంపుటి సమీక్ష!

7:06 PM 0
‘ అనుకోకుండా ఓ రోజు’ కథాసంపుటి సమీక్ష!  -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు రచయితలు సామాజిక బాధ్యతతో కథలు రాయాలి. పాఠకులు ఆ కథలు చదివి జీవితాలకు మె...
Read More

నాయకుడు - వినాయకుడు

11:54 AM 0
నాయకుడు..వినాయకుడు -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు నాయకుడు లేని సమాజం, వినాయకుడు లేని పూజ ఉండదు.  మనుషులు ఒక తాటిమీద, పద్ధతిగా నడవాలంటే నాయకుడు అ...
Read More

కాంతులీనుతున్న మనసు

8:04 PM 0
  కాంతులీనుతున్న మనసు ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  ఉదయం. లోటస్ టెంపుల్, న్యూ ధిల్లీ. వాతావరణం చల్లగా, ఆహ్లాదంగా ఉంది.  సూర్యబింబం కనిపించడం లే...
Read More

Pages