అచ్చంగా తెలుగు: ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Showing posts with label ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు. Show all posts
Showing posts with label ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు. Show all posts

కాంతులీనుతున్న మనసు

8:04 PM 0
  కాంతులీనుతున్న మనసు ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు  ఉదయం. లోటస్ టెంపుల్, న్యూ ధిల్లీ. వాతావరణం చల్లగా, ఆహ్లాదంగా ఉంది.  సూర్యబింబం కనిపించడం లే...
Read More

Pages