అచ్చంగా తెలుగు: jan2024
Showing posts with label jan2024. Show all posts
Showing posts with label jan2024. Show all posts

శ్రీథరమాధురి - 117

10:58 PM 0
శ్రీథరమాధురి - 117  (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీథర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు)  దేవకృతి అహోబిలేశ్వరుడి యొక్క అంకిత భక్తురాలు. ఆమె అహోబిలం అడవుల్లో నివసి...
Read More

శ్రీగానలోల (పొడుపుకథల) శతకము - పుట్రేవు నాగభూషణం

7:03 PM 0
శ్రీగానలోల (పొడుపుకథల) శతకము - పుట్రేవు నాగభూషణం పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: గానలోల శతక రచయిత పుట్రేవు నాగభూషణం క్రీ.శ. 1894ల...
Read More

మోక్షార్థం

6:43 PM 0
  మోక్షార్థం -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు భగవంతుడు శక్తి కేంద్రం. ఆ శక్తి పరిథిలో సంచరిస్తే కలిగే అనుభావాలు అనుభవైకవేద్యం. భక్తి ప్రదర్శించేది...
Read More

చతుష్షష్టిరూపాయ నమశ్శివాయ

6:40 PM 0
చతుష్షష్టిరూపాయ నమశ్శివాయ శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  త్రిమూర్తులలో ఒకడైన పరమేశ్వరుడు లయకారుడు. మహావిష్ణువు యొక్క అవతారాల గురించి విన్నాము. కానీ పరమ...
Read More

ఆధ్యాత్మిక మార్గం

6:37 PM 0
  ఆధ్యాత్మిక మార్గం సి.హెచ్.ప్రతాప్   భగవంతునికి ఆడంబరమైన పూజా పునస్కారాలు, హోరెత్తించే స్త్రోత్ర పఠనాలు అవసరం లేదు. భక్తి భావన లేకుండా చేసే...
Read More

ఇంద్రియ నిగ్రహం

6:25 PM 0
  ఇంద్రియ నిగ్రహం రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్   భగవద్గీత 2 వ అధ్యాయము, 58 వ శ్లోకం యదా సమ్హరతే చాయం కూర్మోజ్గానీవ సర్వస: ఇంద్రియాణీంద్రియార్ధేభ్యస్...
Read More

Pages