అచ్చంగా తెలుగు: చెన్నూరి సుదర్శన్
Showing posts with label చెన్నూరి సుదర్శన్. Show all posts
Showing posts with label చెన్నూరి సుదర్శన్. Show all posts

అనసూయ ఆరాటం - 26

12:58 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 26 చెన్నూరి సుదర్శన్  ఆ మాటలింటాంటే.. తను బాధ పడ్తాందనిపిచ్చింది.. రవీందర్‌కు. ఫ్రెషప్పై వస్తూనే “రజితా.. ఏమైంది. నారాజుగున్నవ...
Read More

అనసూయ ఆరాటం -25

3:29 PM 0
అనసూయ ఆరాటం -25  చెన్నూరి సుదర్శన్  రవీందర్ పనిచేసే కంపినిల కరెంటు మీటర్లు తయారైతై. అందుల మనం ముదుగాల్నే కొన్న కారటు పెడితే ఆకు పచ్చ లైటు ఎల...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 23

6:33 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 23  చెన్నూరి సుదర్శన్   సుశాంత్‌రెడ్డి పుట్టుడు ఆదిరెడ్డి దశ మరింత తిరిగింది. పట్టిందల్లా బంగారమైతాంది. లోగడ నాచారంల కొన్న ఐ...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 21

8:21 AM 0
అనసూయ ఆరాటం - 21  చెన్నూరి సుదర్శన్   (పెళ్ళైన కొన్నేళ్ళకే భర్త పోవడంతో కొడుకు ఆదిరెడ్డి ని కష్టపడి పైకి తెస్తుంది అనసూయ. కొడుకు పట్నంలో ఎసి...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 20

5:51 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 20  చెన్నూరి సుదర్శన్  ఎన్కటి సంగతులు మాట్లాడుకుంట కూకున్నరు. అట్లిట్ల గంట గడిసే టాల్లకు బండి సప్పుడైంది.  మామయ్య  కాలేజీ నుండ...
Read More

అనసూయ ఆరాటం -19

9:42 AM 0
అనసూయ ఆరాటం -19  చెన్నూరి సుదర్శన్   అనసూయ వారాసి గూడకచ్చి ఆర్నెల్లైంది.            అప్పుడప్పుడు సురేందర్ వచ్చి బాగోగులు తెల్సుకొని పోయేటోడు...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 18

8:17 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 18  చెన్నూరి సుదర్శన్  కాంతయ్య మాట ప్రకారం సోమారం పనిల చేరిండు ఆదిరెడ్డి. బాలనగర్‌ల ఆఫీసు.  రాంబాబు టికాన బోయిన్ పల్లిల. అక్కడ...
Read More

అనసూయ ఆరాటం -17

8:53 PM 0
అనసూయ ఆరాటం -17  చెన్నూరి సుదర్శన్  ఆదిరెడ్డి “పని మానేసి హైద్రాబాదుకు పోతాన” అని అనంగనే మానయ్య బిత్తర పోయిండు. అదృట్టం కొద్దీ అంతకు ముదు రో...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 16

10:20 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 16  చెన్నూరి సుదర్శన్    కన్కయ్య కార్ల ఆదిరెడ్డిని జహీరాబాదుకు తీస్కపోతాంటే.. గిసోంటి ఏ.సి. కార్ల పయానం చేత్తనని కలల సుత అనుకో...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 15

7:46 AM 0
అనసూయ ఆరాటం - 15  చెన్నూరి సుదర్శన్  ఆదిరెడ్డి  తన దగ్గర ఉంటే రవీందర్ ఇంకా జల్దిన నౌకరి సూత్తడని అనసూయకు కారటేసిపిలిపిచ్చిండు సురేందర్.  ఓరో...
Read More

Pages