అచ్చంగా తెలుగు: ఆదూరి.హైమవతి
Showing posts with label ఆదూరి.హైమవతి. Show all posts
Showing posts with label ఆదూరి.హైమవతి. Show all posts

సౌందర్య బరి

8:11 AM 2
సౌందర్య బరి.  ఆదూరి.హైమావతి. 'ఎందుకు నన్నందరూ ఎగతాళిచేస్తారు? నా చర్మం పచ్చగా లేకపోడం నా తప్పా? నేను అందంగా లేకపోడం నా నేరమా...
Read More

గురువంటే?

8:37 AM 0
  గురువంటే?     -ఆదూరి.హైమావతి.. గురువంటే -- ఓవ్యక్తికాదు - విఙ్ఞానఖని.     అమ్మనాన్నలతర్వాతమన్నించవలసిన ‘మహామనీషి’ , అక్షరఙ...
Read More

వివాహము

6:56 AM 0
వివాహము . ఆదూరి హైమవతి    " అత్తయ్యగారూ ! వదిన గారి కూతురు వసు పెళ్ళిట , ఇదిగోండి శుభ లేక వచ్చింది . అనుకోకుండా కు...
Read More

Pages