అచ్చంగా తెలుగు: పోడూరి శ్రీనివాసరావు
Showing posts with label పోడూరి శ్రీనివాసరావు. Show all posts
Showing posts with label పోడూరి శ్రీనివాసరావు. Show all posts

ఆంధ్రుల అభిమాన అత్తగారు శ్రీమతి సూర్యకాంతం

8:24 AM 0
ఆంధ్రుల అభిమాన అత్తగారు శ్రీమతి సూర్యకాంతం పోడూరి శ్రీనివాసరావు ఈ ప్రపంచం లో కొన్నిటికి ప్రత్యేకం గా పరిచయం అక్కరలేదు.   ఉదాహరణకు... మండు వే...
Read More

షాహుకార్ జానకి

11:14 AM 0
షాహుకార్ జానకి  - డాక్టర్ పోడూరి శ్రీనివాస్ రావు,  హైదరాబాద్, 98494 22239.     తను నటించిన తొలి చిత్రం పేరునే తన ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్న జాన...
Read More

మానసవీణ-15

1:09 PM 0
 మానసవీణ-15 -పోడూరి శ్రీనివాసరావు  (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సేవాభావానికి మారుపేరులా ఉండ...
Read More

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి-శ్రీమతి భానుమతి రామకృష్ణ

8:15 AM 0
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి-శ్రీమతి భానుమతి రామకృష్ణ డా. పోడూరి శ్రీనివాస్ రావు  భానుమతి పేరు వినగానే స్వాతిశయం, స్వాభిమానం,  చక్కటి అభినయం, అంతకన్నా...
Read More

Pages