అచ్చంగా తెలుగు: సంగీతం
Showing posts with label సంగీతం. Show all posts
Showing posts with label సంగీతం. Show all posts

నమో నమో దశరథ నందన

5:04 PM 0
నమో నమో దశరథనందన మమ్మురక్షించు (అన్నమయ్య కీర్తనకు వివరణ) డా.తాడేపల్లి పతంజలి  రేకు:  0351-05  సం:  04-301 పల్లవి:  కమనీయ శరణాగతవజ్రపంజరా చ. ...
Read More

కైకొన్నకొలది కర్మము

12:53 PM 0
కైకొన్నకొలది కర్మము (అన్నమయ్య కీర్తనకు వివరణ) డా.తాడేపల్లి పతంజలి  రేకు: 0338-01  సం: 04-220 పల్లవి: కైకొన్నకొలది కర్మము వాకుచ్చి తనతోనే వగవ...
Read More

శతవసంతాల గాన గంధర్వుడు ఘంటసాల

10:48 PM 0
శతవసంతాల గాన గంధర్వుడు ఘంటసాల డాక్టర్. బీ. యన్. వీ. పార్ధసారథి ఘంటసాల వెంకటేశ్వర రావు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని గుడివాడ సమీపాన చౌటుపల్లి గ...
Read More

Pages