అచ్చంగా తెలుగు: సంగీతం
Showing posts with label సంగీతం. Show all posts
Showing posts with label సంగీతం. Show all posts

నన్నునింతగా గడించి నాయమా దిగవిడువ ( తాత్పర్య విశేషాలతో)

1:50 PM 0
నన్నునింతగా గడించి నాయమా దిగవిడువ  ( తాత్పర్య విశేషాలతో) (రచన – పెద తిరుమలాచార్యులు):  రేకు  0003-01 సం:15-014 వివరణ:డా.తాడేపల్లి పతంజలి పల్...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు ధ్వజారోహణం

8:24 AM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు  ధ్వజారోహణం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  ధ్వజావరోహణ ఉత్సవం  బ్రహ్మోత్సవాలలో తొమ్మిదవ నాటి రాత్రి జ...
Read More

Pages