అచ్చంగా తెలుగు: పుస్తక పరిచయం
Showing posts with label పుస్తక పరిచయం. Show all posts
Showing posts with label పుస్తక పరిచయం. Show all posts

నా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం_శ్రీ వేంకట వినోద్ పరిమి

11:09 AM 0
నా ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం _ శ్రీ వేంకట వినోద్ పరిమి ప్రతాప వేంకట సుబ్బారాయుడు,  అంతర్యామి   వ్యాసకర్త   ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు అందరూ చేయలేరు...
Read More

‘తూర్పు తీరంలో తెలుగు రేఖలు’ - పుస్తక సమీక్ష

8:45 AM 0
‘ తూర్పు తీరంలో తెలుగు రేఖలు’ - పుస్తక సమీక్ష     ఆచార్య ఎస్వీ సత్యనారాయణ   ఆస్ట్రేలియాలో అరవై వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న తెలుగు ప్రజల స...
Read More

‘అనుకోకుండా ఓ రోజు’ కథాసంపుటి సమీక్ష!

7:06 PM 0
‘ అనుకోకుండా ఓ రోజు’ కథాసంపుటి సమీక్ష!  -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు రచయితలు సామాజిక బాధ్యతతో కథలు రాయాలి. పాఠకులు ఆ కథలు చదివి జీవితాలకు మె...
Read More

Pages