అచ్చంగా తెలుగు: పుస్తక పరిచయం
Showing posts with label పుస్తక పరిచయం. Show all posts
Showing posts with label పుస్తక పరిచయం. Show all posts

పరిశోధనా జీవిత ప్రతిబింబం - ఎగిసే కెరటం

10:46 AM 0
  పరిశోధనా జీవిత ప్రతిబింబం - ఎగిసే కెరటం  పరిశోధనా రంగంలో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏమిటో తెలిపే చక్కని పుస్తకం ఈ మధ్యనే వచ్చింది. రచయిత్రి డా. శ్రీసత...
Read More

జీవితంలోని రంగుల్ని ప్రతిబింబించే - ఇంద్రధనుస్సు

10:43 AM 0
జీవితంలోని రంగుల్ని ప్రతిబింబించే - ఇంద్రధనుస్సు  కాంతి శేఖర్  ఇంద్ర ధనుస్సు, జీవితంలో రంగుల్ని అందంగా అల్లిన కథా కదంబం. ఎక్కువగా మహిళలకు సం...
Read More

ఆధ్యాత్మిక అనుభూతుల కదంబం - దైవంతో నా అనుభవాలు

8:26 PM 0
ఆధ్యాత్మిక అనుభూతుల కదంబం - దైవంతో నా అనుభవాలు  పద్మినీ ప్రియదర్శిని  మనం భూమ్మీద పడే ముందే, మన కోసం అమ్మను, ఆకలిని తీర్చేందుకు  అమ్మపాలను స...
Read More

తిరోగమన కవిత్వానికి

6:22 PM 0
తిరోగమన కవిత్వానికి అడ్డుకట్ట పడాలి తక్కెడశిల జాని బాషా  అంగులూరి అంజనీ దేవి గారు నవల రచయిత్రిగా తెలుగు సాహిత్యానికి సుపరిచితు...
Read More

పిపాసి -పుస్తక సమీక్ష

12:21 AM 0
పిపాసి -పుస్తక సమీక్ష  భావరాజు పద్మిని  కొందరికి కళ అభ్యసిస్తే వస్తుంది. కాని కొందరికి స్వాభావికంగా అబ్బుతుంది. మంచి శైలి కొందరిక...
Read More

కవితా కోకిల

6:29 AM 0
కవితా కోకిల - పుస్తక సమీక్ష   తక్కె డశిల జానీ బాషా  అవును తన మనసు చిన్న పిల్లల నవ్వు లాంటింది నేను కలిసింది రెండే సార్లు క...
Read More

తేనెలాంటి కవిత్వం

8:26 AM 0
తేనెలాంటి కవిత్వం అఖిలాశ ఆ కవయిత్రి సున్నితమైన కవిత్వాన్ని హృదయంతరాళలో నింపి, ఆనందపు లోకంలో విహరించేలా చేస్తారు. ఆమె కేవలం ...
Read More

Pages