అచ్చంగా తెలుగు: పుస్తక పరిచయం
Showing posts with label పుస్తక పరిచయం. Show all posts
Showing posts with label పుస్తక పరిచయం. Show all posts

‘అనుకోకుండా ఓ రోజు’ కథాసంపుటి సమీక్ష!

7:06 PM 0
‘ అనుకోకుండా ఓ రోజు’ కథాసంపుటి సమీక్ష!  -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు రచయితలు సామాజిక బాధ్యతతో కథలు రాయాలి. పాఠకులు ఆ కథలు చదివి జీవితాలకు మె...
Read More

రమా శాండిల్య గారి ఆత్మక్షేత్రం... ఈ ముక్తి క్షేత్రం...

8:31 AM 0
రమా శాండిల్య గారి ఆత్మక్షేత్రం..ఈ ముక్తి క్షేత్రం... సింహాచలం నాయుడు రమా శాండిల్య గారు ఎప్పుడూ తీర్థ యాత్రలు అంటూ దేశాటన చేస్తుంటే ఎందుకిలా ...
Read More

ఉత్కంఠభరితమైన జానపద నవల - శంతలి

7:12 AM 0
ఉత్కంఠభరితమైన జానపద నవల - శంతలి భావరాజు పద్మిని  జానపద నవలలంటే ఎవరికి ఇష్టముండదు?  ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నో పనులు ఉన్నా కూడా అవన్నీ పక్కకుపెట్టి ...
Read More

క్షీరసాగరంలో కొత్త కెరటాలు - పుస్తకంపై అభిప్రాయాలు

12:16 AM 0
 క్షీరసాగరంలో కొత్త కెరటాలు - పుస్తకంపై అభిప్రాయాలు Sharada tanaya  "క్షీరసాగరంలో కొత్త కెరటాలు" ఒక‌ కొత్త ప్రయోగం. అచ్చంగా తెలుగు...
Read More

Pages