అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య
Showing posts with label శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య. Show all posts
Showing posts with label శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య. Show all posts

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 4

10:23 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 4 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే భూరథమంబుజాక్షవిశిఖం వందే శ్రుతీఘోటకం, వందే శైలశరాసనం ఫణిగుణం వందేఽబ్ధితూణీరకమ్. వందే పద్మ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 3

12:41 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 3 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే దివ్యమచిన్త్యమద్వయమహం వందేఽర్కదర్పాపహం, వందే నిర్మలమాదిమూలమనిశం వందే మఖధ్వంసినమ్ । వందే స...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 1

11:36 PM 0
 శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 1 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం, వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్। వందే సూర...
Read More

కాలభైరవాష్టమి

10:36 PM 0
కాలభైరవాష్టమి ( మార్గశిర బహుళ అష్టమి, 06-01-2021, బుధవారం) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  శ్రీకాలభైరవస్వామి ఆవిర్భవించిన రోజే కాలభైరవాష్టమి. ఉత్తరాది స...
Read More

గయా క్షేత్రాలు

1:13 PM 0
గయా క్షేత్రాలు  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  మన దేశంలో ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు, తీర్థాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో గయా క్షేత్రాలు అత్యంత పవిత్రమైన క్షేత్రాలుగా...
Read More

కామదహనం

5:55 PM 0
కామదహనం ( ఫాల్గుణ శుద్ధ చతుర్దశి, 08-03-2020, ఆదివారం ) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  సతీదేవి దక్ష యాగములో దేహత్యాగం చేసిన తరువాత శివుడు...
Read More

మేడారం మహాజాతర

7:24 PM 0
మేడారం మహాజాతర ( 2020 ఫిబ్రవరి 5 నుండి 8 వరకు ) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  మన దేశంలో గ్రామదేవతలకు, వనదేవతలకు  చాలా ప్రాధాన్యం ఉం...
Read More

శాస్త వైభవం - 7

6:14 AM 0
శాస్త వైభవం - 7 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  7. వేద శాస్త: ధర్మశాస్తుడి ఏడవ రూపమే వేద శాస్త స్వరూపం. స్వామి వారి మరొక పేరే 'సిం...
Read More

శాస్త వైభవం - 6

4:06 PM 0
శాస్త వైభవం - 6 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య 5.సమ్మోహన శాస్త: ఆ ధర్మశాస్తుడు ఐదో‌రూపం శ్రీ సమ్మోహన శాస్త. సమ్మోహన శాస్త ‌స్వరూపం గురించ...
Read More

శాస్త వైభవం -5

11:14 PM 0
శాస్త వైభవం - 5 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  3.జ్ఞాన శాస్త: అష్టశాస్త స్వరూపాలలో జ్ఞానశాస్త రూపం మూడవది. పేరుకు తగ్గట్టుగానే జ్ఞానశ...
Read More

Pages