అచ్చంగా తెలుగు: may2022
Showing posts with label may2022. Show all posts
Showing posts with label may2022. Show all posts

చక్రధారిశతకము - పింగళి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యకవి

9:08 PM 0
చక్రధారిశతకము - పింగళి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యకవి పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: చక్రధారిశతక రచయిత పింగళి సుబ్రహ్మణ్యకవి గుంటూరు జిల్లా...
Read More

గోదారమ్మ ఒడి

9:02 PM 0
  గోదారమ్మ ఒడి భావరాజు పద్మిని "గోపా... అరేయ్ గోపా... గోపాగారండోయ్, ఏడుండారూ? ఓపాలి పలకండా!" రాగానే కొడుకును వెతుక్కుంటూ పిలిచాడు ...
Read More

శుక్ర గ్రహ ఫలితాలు

8:09 PM 0
శుక్ర గ్రహ ఫలితాలు PSV రవి కుమార్  ఈ పాఠం లో శుక్రగ్రహ కారకత్వాలు, శుక్రుడు ఇచ్చే ఫలితాలు తెలుసుకుందాం.  శుక్రుడు వ్రుషభ, తులా రాశులకు ఆధిపత...
Read More

శ్రీధరమాధురి - 99

8:41 AM 0
శ్రీధరమాధురి - 99 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) మీరు భవిష్యత్తును గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే, మీరు భయపడే అవకాశం...
Read More

మహాభారత పర్వాల (1 నుండి 6 వరకు) సంగ్రహ వివరణ

8:15 AM 0
  మహాభారత పర్వాల (1 నుండి 6 వరకు) సంగ్రహ వివరణ అంబడిపూడి శ్యామ సుందరరావు  తింటే గారెలు తినాలి వింటే భారతము వినాలి అని మన పెద్దలు ఏనాడో చెప్ప...
Read More

పాముల పాపన్న

8:00 AM 0
  పాముల పాపన్న (మా జొన్నవాడ కథలు) -డా.టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) "ఏమయ్యోవ్... లోపల నీ ఫోను అదేపనిగా మొగతా ఉండాది..కాస్తా చూస్క...
Read More

లోలకం

7:55 AM 0
  లోలకం డాక్టర్. బీ. యన్. వీ. పార్థసారథి భువనేశ్వర్ వెళ్లే విశాఖ ఎక్సప్రెస్ సికింద్రాబాద్ నుంచి సాయంత్రం 4. 50 కి బయలుదేరింది. అది స్లీపర్ క...
Read More

Pages