అచ్చంగా తెలుగు: భావరాజు పద్మిని
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts

తిరువత్తిగై శయన నరసింహార్, సార నారాయణ్ ఆలయం

2:16 PM 0
 తిరువత్తిగై శయన నరసింహార్, సార నారాయణ్ ఆలయం  భావరాజు పద్మిని  ఈ ఆలయం తమిళనాడు లోని కుడ్డలోర్ జిల్లాలో పనృతి వద్దగల, తిరువత్తిగైలో ఉంది.   వ...
Read More

ఆయ్! మాది నర్సాపురవండి!

9:56 PM 0
ఆయ్! మాది నర్సాపురవండి! భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శిని  మాది నర్సాపురఁవండి! ఆయ్! నర్సాపురవంటే వశిష్ట గోదారేనండి! అలాటప్పుడు మా ఊరి కబుర్లు చెప...
Read More

శ్రీ విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

6:43 PM 0
విష్ణు భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం ఆది శంకరాచార్యులు తెలుగు వివరణ: భావరాజు పద్మిని  భుజంగ ప్రయాత ఛందస్సులో ఆది శంకరాచార్యుల వారు రాసిన అనేక స్తోత్...
Read More

మానసవీణ

11:53 AM 0
'మానస' వీణ భావరాజు పద్మిని వాళ్లకు తెలిసినవి రెండే కులాలు... డబ్బున్న వాళ్ళు,పేదవాళ్ళు. వాళ్లకు ఎప్పుడూ తోడుండే నేస్...
Read More

తీరం దాటిన బతుకులు

11:22 AM 0
తీరం దాటిన బతుకులు మా బాపట్ల కధలు -28 భావరాజు పద్మిని బాపట్ల దగ్గరలో ఉన్న సూర్యలంక సముద్రం ఒడ్డున కూర్చుని, అలల వెనుక లీలగా కనిప...
Read More

జై పరమేశ్వరా !

10:12 AM 0
మా బాపట్ల కధలు -26 జై పరమేశ్వరా ! భావరాజు పద్మిని “అమ్మోయ్ జై పరమేశ్వరా వచ్చారు...” అమ్మవద్దకు వెళ్లి అంది చిట్టి. “చాల్లేవే...
Read More

Pages