అచ్చంగా తెలుగు: నెలవంక
Showing posts with label నెలవంక. Show all posts
Showing posts with label నెలవంక. Show all posts

నెల'వంక ' - పాపభీతి

11:05 PM 0
నెల'వంక' - పాపభీతి  కంభంపాటి రవీంద్ర  హైదరాబాద్ కి వచ్చిన కొత్తలో కారు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం టెస్టు  తీసుకుందామని కొండాప...
Read More

భావ'జాలం'

11:53 PM 0
భావ'జాలం' కంభంపాటి రవీంద్ర  కార్లో ఏదో పాట వింటూంటే , మా ఫ్రెండొకడు అన్నాడు 'ఛీ ఛీ ..నువ్వు ఏఆర్ రెహ్మాన్ పాటలు వింటా...
Read More

నెల 'వంక'

5:48 AM 0
నెల 'వంక' కంభంపాటి రవీంద్ర  ఆ మధ్య అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు మా ఫ్రెండొకడింటికెళ్తే, వాడు మాటల్లో అన్నాడు 'మా పిల్లలిద్దర...
Read More

నెల 'వంక' -2

10:15 PM 1
నెల 'వంక' కంభంపాటి రవీంద్ర  నా చిన్నప్పుడు ఓ ఐదు వాటాల ఇంట్లో ఉండేవారం . అంటే కింద నాలుగు వాటాల్లో అద్దెకుండేవారూ , పై ఫ్...
Read More

నెల 'వంక'

4:56 PM 0
నెల'వంక ' కంభంపాటి రవీంద్ర  నేను హైదరాబాద్ వచ్చి పదేళ్లవుతూంది. యూఎస్ నుంచొచ్చి చెన్నై లో ఉద్యోగం వెలగబెడుతూంటే , చుట్ట...
Read More

Pages