అచ్చంగా తెలుగు

Latest

Recent

సంగీతం

సాహిత్యం

Recent Posts

View More

అతనిని వదలలేని అమ్మ

10:11 PM 0
 అతనిని వదలలేని అమ్మ   భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. నిన్నటి వరకు అతనికి నిత్య వ్యాపకమైన అమ్మ ఈనాటినుండి సత్య జ్ఞాపకమైపోయింది. లాలిపాడి ప...
Read More

మానవత్వం పరిమళించింది

10:06 PM 0
మానవత్వం పరిమళించింది  దినవహి సత్యవతి విశ్వాన్ని అదృశ్య మహమ్మారి ఆవరించి  పెనుభూతమై పీడిస్తున్న తరుణాన ,  మానవాళి మదిపొరలలో నిక్షిప్తమై  సుష...
Read More

Pages