అచ్చంగా తెలుగు

Latest

Recent

సంగీతం

తెలుగు బొమ్మ

Recent Posts

View More

పద ప్రహేళిక -33

9:41 AM 0
  పద ప్రహేళిక -33 దినవహి సత్యవతి  గత ప్రహేళిక విజేతలు:  తాడికొండ రామలింగయ్య శారద రంగావజ్ఝుల     దయుంచి మీ చిరునామా, ఫోన్ నం. ను కూడా పూరించి...
Read More

శ్రావణ గురువార వ్రతం...పౌడర్ డబ్బా నోము

5:43 PM 0
  శ్రావణ గురువార వ్రతం...పౌడర్ డబ్బా నోము     కసవరాజు కృష్ణ  మోహన్ ఉదయన్నే లేచిన అప్పారావు హడావుడి గా వెతికేస్తున్నాడు..చిరాకు పడుతున్నాడు మ...
Read More

Pages