అచ్చంగా తెలుగు

Latest

Recent

సంగీతం

సాహిత్యం

Recent Posts

View More

బసవ పురాణం - 20

8:34 PM 0
పురాణ కధలు -  బసవ పురాణం - 20  సేకరణ:  పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి 20  నిమ్మవ్వ కధ   కిందటి కధలో సిరియాలుడు బంధు మిత్ర సమేతంగా కైలాసాన్ని పొందాడ...
Read More

పన్నగాచలనాయక శతకము - పులహరి పీర్దేశికేంద్రులు

7:50 PM 0
పన్నగాచలనాయక శతకము - పులహరి పీర్దేశికేంద్రులు దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవిపరిచయము: శ్రీపులహరి పీర్దోశికేంద్రులు క్రీ.శ. 1829 సం|| గుంటూరుమండలమ...
Read More

Pages